Zájmové útvary

DEN ČAS ZÁJMOVÝ ÚTVAR
Pondělí 11:45 - 17:00 Schola musica Stella maris - Soukromá základní umělecká škola s.r.o., pan učitel Richard Volf
Pondělí 13:30 - 14:50 Angličtina hravě - pro žáky 1. stupně, Petra Janoušková
Pondělí 13:30 - 14:30 Doučování,paní Razímová - pro děti 1.stupně ZŠ
Pondělí 14:00 - 15:00 Dramatický kroužek, 5. - 8. třída, paní učitelka Vašíková
Pondělí 15:00 - 16:00 Rybářský kroužek
Pondělí 16:00 - 17:00 Pohybový kroužek, paní instruktorka Alblová
Úterý 13:30 - 14:30 Výtvarný klub, paní Eva Veličová
Úterý 16:30 - 18:00 Taekwondo, paní instruktorka Zadražilová
Středa 13:30 - 14:30 Doučování,paní Razímová - pro děti 1.stupně ZŠ
Středa 15:10 - 16:00 Reedukace pro žáky s SVP, převážně 6. a 7. třída, paní učitelka Šárka Vašíková
Středa 15:10 - 16:00 Jóga pro děti, instruktorka Míla Veselá, e-mail: mili.vesela@centrum.cz
Čtvrtek  Rybářský kroužek
Pátek 7:05 - 7:50 Reedukace pro žáky s SVP, převážně 7. a 8. třída, paní učitelka Šárka Vašíková

Anotace

Schola musica Stella maris - Soukromá základní umělecká škola s.r.o.: hra na nástroje podle rozvrhu, pan učitel Richard Volf Dramatický kroužek pro žáky školy: zde se věnujeme rozvíjení svých řečových dovedností, řečové pohotovosti a přednesu. Bude dán prostor pro fantazii i sebeovládání, pro emocionální a estetický prožitek. Základní pohybová průprava poslouží k zvládnutí prostoru. Účastníci připraví krátká představení k různým příležitostem života školy. Učitelka Šárka Vašíková Angličtina hravě: procvičování jazykových kompetencí pomocí doplňovaček, jazykových ústních her, pohybových her a díky zpěvu anglických písniček pro děti. Učitelka: Bc. Petra Janoušková  Taekwondo: výuka zajímavého korejského sportu pod vedením paní Renaty Zadražilové z HOSIN SOOL, vhodné pro každý věk, chlapce i dívky, ženy i muže. Jednoduché na učení, dobré pro zdraví a kondici ČSR připravil rybářský kroužek: rybářský kroužek je určen žákům ZŠ od 1. třídy. Na kroužek s sebou: přezůvky, sešitek a tužku. Další informace: Vladimír Chot, tel. 775 270 879, vedoucí: Vladimír Chot  Tomáš Komínek Pohybový kroužek pro děti:  různé pohybové hry, rozvíjení pohybových dovedností, kroužek vede paní instruktorka Alblová Reedukace žáků s SVP: více zde Výtvarný klub - úterý od 13:30 do 15:00 a dle domluvy s Mgr. Evou Veličovou, osobnostní rozvoj estetického cítění pomocí technik z oblasti individuálního zájmu, zejména kresba, malba Práce vytvořené při našem výtvarném setkávání - žáků i učitelů 🙂 078077102104106105 097008