Zájmové útvary

DEN ČAS ZÁJMOVÝ ÚTVAR
Pondělí 11:45 - 17:00 Schola musica Stella maris - Soukromá základní umělecká škola s.r.o., pan učitel Richard Volf
Pondělí 14:00 - 14:45 Pedagogická intervence, pro žáky 7. třídy, Mgr. Šárka Vašíková
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Úterý Doučování, 1. stupeň, paní asistentka Pavla Vaňatová
Úterý 13:30 - 14:30 Výtvarný klub, Mgr. Eva Veličová
Středa 13:20 - 14:55 Čtenářské dílny, 2.-3. třída, Mgr. Michaela Zettlitzerová, Mgr. Šárka Vašíková
Čtvrtek 13:30 - 15:00 Čtenářské dílny, 4.-5. třída, Mgr. Jaroslava Schönová, Mgr. Eva Veličová
Čtvrtek 15:10 - 16:00 Taekwondo, paní instruktorka Zadražilová
Čtvrtek 7:05 - 7:50 Pedagogická intervence, převážně 6. a 8. třída, paní učitelka Šárka Vašíková
Pátek 14:00 - 15:00 Dramatický kroužek, 6. - 8. třída, Mgr. Šárka Vašíková

Anotace

Schola musica Stella maris - Soukromá základní umělecká škola s.r.o.: hra na nástroje podle rozvrhu, pan učitel Richard Volf Dramatický kroužek pro žáky školy: zde se věnujeme rozvíjení svých řečových dovedností, řečové pohotovosti a přednesu. Bude dán prostor pro fantazii i sebeovládání, pro emocionální a estetický prožitek. Základní pohybová průprava poslouží k zvládnutí prostoru. Účastníci připraví krátká představení k různým příležitostem života školy. Učitelka Šárka Vašíková Taekwondo: výuka zajímavého korejského sportu pod vedením paní Renaty Zadražilové z HOSIN SOOL, vhodné pro každý věk, chlapce i dívky, ženy i muže. Jednoduché na učení, dobré pro zdraví a kondici ČSR připravil rybářský kroužek: rybářský kroužek je určen žákům ZŠ od 1. třídy. Na kroužek s sebou: přezůvky, sešitek a tužku. Další informace: Vladimír Chot, tel. 775 270 879, vedoucí: Vladimír Chot  Tomáš Komínek Pohybový kroužek pro děti:  různé pohybové hry, rozvíjení pohybových dovedností, kroužek vede paní instruktorka Alblová Čtenářské dílny: škola v rámci projektu šablony otevřela v letošním školním roce čtenářské dílny pro rozvoj a podporu čtenářské gramotnosti. Pravidelné čtení, sdílení čtenářské zkušenosti, rozvíjení slovní zásoby, poznávání nejrůznějších žánrů prózy i poezie. Pedagogická intervence: pro žáky s IVP, ale i pro žáky, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem. Zaměřujeme se na procvičování jevů, které žákům dělají potíže, provázaní s probíranou látkou. Žádný žák nemusí pravidelně zažívat školní neúspěch.   Výtvarný klub - úterý od 13:30 do 15:00 a dle domluvy s Mgr. Evou Veličovou, osobnostní rozvoj estetického cítění pomocí technik z oblasti individuálního zájmu, zejména kresba, malba Práce vytvořené při našem výtvarném setkávání - žáků i učitelů 🙂 078077102104106105 097008