Zájmové útvary

DEN ČAS ZÁJMOVÝ ÚTVAR
Pondělí 11:45 - 17:00 Schola musica Stella maris - Soukromá základní umělecká škola s.r.o., pan učitel J.Bartoš
Pondělí 14:00 - 14:45 Pedagogická intervence, pro žáky 3. třídy, Mgr. I.Laštovičková
Pondělí 13:45-14:55  Dramatický kroužek " Z pohádky do pohádky" - školní asistent, A.Tůmová
Pondělí 13:20 - 14:45  Doučování, 2. a 3. ročník, školní asistentka P. Vaňatová
Úterý 13:45 - 14:55 Čtenářský kroužek, 1. stupeň, paní asistentka A. Tůmová
Úterý 16:30-18:00 Taekwondo, paní instruktorka Zadražilová
 Úterý 16:00 - 17:00  Pohybový kroužek, paní instruktorka Alblová
Středa 13:45 - 14:55 Dramatický kroužek " Z pohádky do pohádky" - školní asistent, A.Tůmová
Čtvrtek 7:00 - 7:45 Pedagogická intervence, 4. ročník, Š. Lajtnerová
Čtvrtek 7:05 - 7:50 Pedagogická intervence, převážně 6. a 8. třída, paní učitelka Šárka Vašíková
Pátek 14:00 - 15:00 Dramatický kroužek, 6. - 8. třída, Mgr. Šárka Vašíková

Anotace

Schola musica Stella maris - Soukromá základní umělecká škola s.r.o.: hra na nástroje podle rozvrhu, pan učitel J.Bartoš Dramatický kroužek pro žáky školy: zde se věnujeme rozvíjení svých řečových dovedností, řečové pohotovosti a přednesu. Bude dán prostor pro fantazii i sebeovládání, pro emocionální a estetický prožitek. Základní pohybová průprava poslouží k zvládnutí prostoru. Účastníci připraví krátká představení k různým příležitostem života školy. Učitelka Šárka Vašíková, školní asistentka Adéla Tůmová Taekwondo: výuka zajímavého korejského sportu pod vedením paní Renaty Zadražilové z HOSIN SOOL, vhodné pro každý věk, chlapce i dívky, ženy i muže. Jednoduché na učení, dobré pro zdraví a kondici Pohybový kroužek pro děti:  různé pohybové hry, rozvíjení pohybových dovedností, kroužek vede paní instruktorka Alblová Čtenářské dílny: škola v rámci projektu šablony - práce školního asistenta otevřela v letošním školním roce čtenářské dílny pro rozvoj a podporu čtenářské gramotnosti. Pravidelné čtení, sdílení čtenářské zkušenosti, rozvíjení slovní zásoby, poznávání nejrůznějších žánrů prózy i poezie. Pedagogická intervence: pro žáky s IVP, ale i pro žáky, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem. Zaměřujeme se na procvičování jevů, které žákům dělají potíže, provázaní s probíranou látkou. Žádný žák nemusí pravidelně zažívat školní neúspěch.     Práce vytvořené při našem výtvarném setkávání - žáků i učitelů 🙂 078077102104106105 097008