+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Den Země v základní škole

Den Země

V pátek 21.4.2023 proběhl za ZŠ Lochovice Den Země. Pro tento rok, jsme oslovili několik dobrovolníků přes organizaci Den pro školu. Tato organizace sdružuje odborníky z různých oborů. Dobrovolníci v rámci svého volného času pro žáky připravují přednášky, workshopy nebo jim ukazují vlastní pracoviště.

Žáky 1., 2. a 3. ročníku přijela navštívit veterinární sestra Vendula Levorová, která své přednášky zaměřuje právě na péči o zvířata. Žáci se dozvěděli, jak se mohou stát veterinářem, nebo veterinární sestrou. Dále se dozvěděli, jak se provádí vyšetření u veterináře. Některé úkony žáci viděli na vlastní oči, protože paní Levorová přivezla vlastního psa a vyšetření na něm žákům demonstrovala.

Žáci 4.,5.,6. a 7. ročníku měli přednášku od učitele na soukromé škole Jakuba Houdy. Pan Houda se zabývá hlavně pobytem v přírodě, environmentálními obory a prevencí závislostí. Žáci si vyzkoušeli stavbu stanu a detailně se seznámili s vybavením, které je potřeba pro přežití v přírodě. Také se dozvěděli, jak se v přírodě správně chovat.

Žáci 8. a 9. ročníku vyrazili na dvě geografické fakulty. V Praze žáky 9. ročníku přivítal pan Jakub Jelen a žáky 8. ročníku na fakultě v Plzni přivítal pan Otakar Čerba. Žáci se seznámili s chodem fakulty a životem studentů na vysoké školy. Dále se dozvěděli základní informace o oboru geografie a sami si mohli vyzkoušet základní geografické vybavení.

V rámci Dne Země se celá škola zapojila do projektu Ukliďme Česko. Během 14 dní žáci postupně sbírali odpadky v okolí školy. Bylo nasbíráno několik velkých pytlů odpadu.

Věříme, že pro žáky byl den zajímavý a přínosný. Že se dozvěděli něco nového a úklidem okolí přispěli ke zlepšení životního prostředí. Kromě pozitivní zpětné vazby od žáků, máme pozitivní zpětnou vazbu od všech dobrovolníků a rádi se v budoucnu na naši základní školu vrátí.

Mgr.I.Egrtová

Comments are closed.