+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Formy výuky v době epidemie COVID-19

Vážení rodiče,

v případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním Covid- 19 je škola i  školské zařízení povinno postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná  opatření vyhlášena pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

V případě, že je nařízením karantény nebo mimořádnými opatřeními krajské hygienické stanice nebo opatřeními Ministerstva zdravotnictví omezena osobní přítomnost žáků ve škole, pak mohou nastat následující situace: prezenční výuka, smíšená ( hybridní) výuka a distanční vzdělávání.

 Zásady a pravidla pro vzdělávání v době epidemie má škola stanovené ve směrnici k distančnímu vzdělávání. Věnujte prosím pozornost především kapitolám  1.1.,1.2.a 1.3. , kde jsou podrobněji vysvětleny formy prezenční, smíšené ( hybridní) a distanční výuky.

Směrnici naleznete také zde: Směrnice – distanční vzdělávání

Děkuji za vstřícnost i spolupráci

Mgr. Radka Hlaváčová, ředitelka školy

 

 

Comments are closed.