+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Poděkování na konci školního roku

Milí žáci, vážení rodiče,

tak těmito slovy jsem před deseti měsíci začínala naše první setkání. Opravdu už je to deset měsíců. Školní rok nám nějak rychle uběhl. Na závěr každého školního roku je potřeba zamyslet se, zavzpomínat a především poděkovat.

Perfektní práci odvedli učitelé, kteří dokážou děti zaujmout, naučit i usměrnit. Svou pečlivou prací přispívají výrazně také k vytváření dobrých třídních kolektivů. Vychovatelky vytvořily v družině místo velké zábavy i účinné relaxace a velmi dobrá práce se dařila i asistentům pedagoga. Všichni pedagogové organizují nad rámec svých pracovních povinností bezpočet zajímavých akcí. První poděkování patří tedy všem pedagogickým pracovníkům.

Doslova mezi pilíře školy lze zařadit hospodářku, p.školníka a paní uklízečky. Všichni víme, jak je obtížné udržet pořádek v prostředí, kde se vyskytují děti. Ocenění za dlouhodobé udržování čistého školního prostředí a péči o zeleň.

Samostatnou kapitolou je školní jídelna. Denně uvaří přes téměř 300 obědů pro učitele a žáky naší základní i mateřské školy a další zájemce z obce. Ročně jde tedy asi o 63 tisíc jídel. Poděkování za náročnou práci patří tedy kuchařkám a za dobrý manažerský výkon vedoucí školní jídelny.

Není asi možné vyjmenovat všechny, kteří letos škole pomohli. Určitě je potřeba ocenit empatický přístup a podporu zřizovatele k naší škole. Není to automatická záležitost každého města, či obce o to více si spolupráce vážíme.

Největší dík však samozřejmě patří starostlivým rodičům, kteří vytvářejí svým dětem bezpečné rodinné zázemí. Spolupráce mezi školou a rodiči je zásadní a velmi si vážíme všech vašich podnětů, poděkování a komunikace s námi.

Všem tedy ještě jednou děkujeme, přejeme hezkou dovolenou. Žákům gratulujeme k pěkným vysvědčením, přejeme příjemné prázdniny a v září se těším na shledanou.

Mgr. Radka Hlaváčová, ředitelka školy

Comments are closed.