+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Spolupráce škol v rámci projektu PŠÚ v listopadu 2022

Spolupráce škol v rámci projektu PŠÚ v listopadu 2022

Do projektu pomáháme školám k úspěchu je naše škola zapojena již 3. rokem, projekt se zabývá rozvojem kritického myšlení a čtenářské gramotnosti u žáků. Prolíná se různými předměty, v nichž jsou žáci vedeni k samostatnému myšlení při práci s texty. Zhruba 12 škol ze Středních Čech je napojeno na ZŠ Zdice, která je modelovou školou projektu v našem regionu.

Ve středu 2. 11. 2022 uspořádala Základní škola a Mateřská škola Lochovice otevřené hodiny pro další zapojené pedagogy z okolních škol, stala se tak jednou ze tří prvních středočeských škol (dalšími jsou ZŠ Bohutín, ZŠ a MŠ Zaječov), které letos své hodiny kolegům zpřístupnily.

Šest našich pedagogů při pravilo celkem pět vyučovacích hodin pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ. Po každé otevřené hodině proběhl reflektivní rozhovor vyučujících s návštěvníky. Většina zúčastněných pedagogů, kteří k nám dorazili ze ZŠ Rudná, ZŠ Kly, ZŠ a MŠ Osov a ZŠ Suchomasty hodnotila setkání pozitivně, došlo k předání zkušeností z praxe. V odpoledních hodinách potom přijely ještě pedagožky ze ZŠ a MŠ Zaječov, a také ze školy ve Zdicích k nám zavítaly pedagogické konzultantky Michaela Kafková a Pawla Nawratová. Pod jejich vedením si všichni zúčastnění zasedli ke skupinové práci, jejímž prvním tématem bylo další směřování projektu a následně práce s konkrétním textem, který by byl využitelný napříč několika předměty.

Společná setkávání pedagogů a předávání zkušeností je základem projektu a má velký přínos pro další práci učitelů.

Mgr. Šárka Vašíková

 

Comments are closed.