+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Žádost o sponzorský dar

Vážení rodiče,

obracím se na Vás s žádostí o finanční příspěvek, kterým můžete přispět k úspěšné realizaci oslav 120. výročí otevření základní školy v Lochovicích. Tyto oslavy proběhnou v Lochovicích v sobotu 17. června 2023.

Ze získaných finančních prostředků chceme uhradit technické zajištění výstavy o historii i současnosti školství v Lochovicích, dále výrobu propagačních a upomínkových předmětů, zajištění kapely, kulturního vystoupení i doprovodného programu pro děti či dospělé, občerstvení pro významné hosty, pořízení fotodokumentace a videozáznamu z akce, atp.;

Pokud se rozhodnete přispět a spolupodílet se finančně na zajištění výše uvedené akce, můžete tak učinit v hotovosti přímo ve škole v kanceláří hospodářky J.Ernestové nebo převodem na účet u banky ČSOB  Č. ú.: 187589336/0300. Do poznámky uveďte prosím text – výročí školy.

Všem našim sponzorům (firmám, právnickým i fyzickým osobám) nabízíme zveřejnění a propagaci na akci samotné i na školním webu. Samozřejmostí je rovněž vyhotovení účetního dokladu o převzetí sponzorského daru, na základě kterého si můžete o tuto částku snížit daňový základ.

Věřím, že nás podpoříte a budeme také rádi, pokud přijmete pozvání a osobně se zúčastníte oslavy 120. výročí otevření základní školy v Lochovicích.

Více informací o programu akce bude zveřejněno na www. skolalochovice.cz

Přeji Vám mnoho pracovních i osobních úspěchů a děkuji předem za Váš zájem i případný dar, kterým podpoříte naši školu.

S pozdravem

Mgr. Radka Hlaváčová, ředitelka školy

Comments are closed.