+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Učivo a akce 5. ročník

Akce

12.9. v 15:30 – Třídní informační schůzky

Učivo

Český jazyk – září
Význam slov, slova protikladná, nadřazená, podřazená, souznačná,citově zabarvená.
Čtení pozorné,plynulé. Úhledný, čitelný, přehledný písemný projev.
Tvořivé činnosti s literárním textem.
Referáty o přečtených knihách – za I. pol. jedna kniha:-)