+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Učivo a akce 5. ročník

Akce

12.4. – Den naruby

22.4. – 26.4. – Tripartity

24.4. – Výlet do Zoo Praha

2.5. – Den Země – výlet do Strašic

Učivo

Duben

Český jazyk

Číslovky – druhy číslovek, skloňování číslovek.

Slova spisovná, nespisovná.

Zájmena – skloňování osobních a ukazovacích zájmen.

Zájmena Ty,Vy,Tvůj v dopisech.

Čtení plynulé, hlasité, tiché s porozuměním.

Popis pracovního popisu.

Přehledný, čitelný písemný  projev, formální úprava textu.

Divadlo – konflikt a jeho řešení, komické a tragické.

Tvořivé činnosti s literárním textem.

/Tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu./

 

Matematika 

Dělení dvojciferným číslem

Záporná čísla

Početní operace v oblasti přirozených čísel

Slovní úlohy

Římské číslice

Písemné násobení až čtyřciferným činitelem

 

 

Trojúhelník, čtverec, obdélník – jejich vlastnosti a konstrukce

 

Anglický jazyk

Amazing animals – slovní zásoba

Přítomný čas prostý

Poslechové činnosti

Čtení jednoduchých textů

Jednoduchá konverzace o probíraných tématech

Online procvičování (wocabee, skolasnadhledem, umimeanglicky, wordwall, kahoot)

 

 

Přírodověda

Lidské tělo

 

Vlastivěda

Česká republika v rámci Evropy

Evropské státy

Ochrana přírody