+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Učivo 7. ročník

Pomůcky a učivo 7. ročník

Pomůcky

Pomůcky na M
rýsovací potřeby: pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr, kružítko, tužka ( mikrotužka)

Pomůcky na VV
vodovky, tempery, pastelky, voskovky, suché pastely, tuš černá, tužka měkká, štětce ploché i kulaté, guma, lepidlo, klovatina, kelímky, hadr, podložka, paleta (či tácek), triko na převlečení, to vše v kufříku nebo pevné krabici

Pomůcky na TV
sportovní oděv ven i do tělocvičny, sportovní obuv ven, sálová obuv

Učivo

září – říjen 

 

Český jazyk:
Mluvnice –
opakování látky 6. ročníku, nauka o významu slov (jednoznačnost, mnohoznačnost, slovo, sousloví, rčení, synonyma, homonyma, antonyma, citově zabarvená slova; obohacování slovní zásoby
Literatura – jak psát referát, český jazyk v literatuře, kronika, pověst, povídka, přednes básně
Sloh – vypravování, popis (výrobku, uměleckého díla)

 

Anglický jazyk: 

opakování učiva ze 6. ročníku

škola, zájmy, koníčky

přítomné časy

 

Matematika: 

 

Fyzika:

 

Přírodopis: 

 

Zeměpis:

biomy

Amerika podle regionů (povrch, vodstvo, podnebí, rostlinstvo, živočišstvo, nerostné suroviny, průmysl, zemědělství, obyvatelstvo a sídla, doprava, cestovní ruch)

Dějepis: 

opakování učiva 6. ročníku

stěhování národů

vznik prvních států v Evropě

vznik prvních státních útvarů na území ČR