+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Učivo 7. ročník

Učivo 7. ročník

Učivo

Duben:

 • Český jazyk
 • Matematika – trojčlenka a její využití, procenta
 • Anglický jazyk – TV programmes, going to, at the movies
 • Fyzika – Kapaliny- Pascalův zákon
 • Dějepis – Husité
 • Zeměpis – Asie a Rusko
 • Přírodopis – rostlinné orgány (kořen, stonek, list, květ, semena a plody)
 • Hudební výchova

Květen:

 • Český jazyk
 • Matematika – procenta v praxi, trojúhelník, čtyřúhelník
 • Anglický jazyk – have to, suggestions
 • Fyzika- Archimédův zákon, vztlaková síla
 • Dějepis
 • Zeměpis – Evropa
 • Přírodopis – nahosemenné rostliny
 • Hudební výchova

Červen:

 • Český jazyk
 • Matematika – lichoběžník, hranol: síť, povrch, objem
 • Anglický jazyk – revision of unit 6, reading, listening, writing
 • Fyzika- Plyny
 • Dějepis
 • Zeměpis – Evropa
 • Přírodopis – krytosemenné rostliny
 • Hudební výchova

Kalendář akcí

Plánované akce:

 • 22.5. – Den Zdraví
 • 1.6. – Den dětí
 • 22.6. – třídní výlet, Zoo Praha

Pomůcky

Výtvarná výchova:

 • vodovky, tempery, pastelky, voskovky, suché pastely, tuš černá, tužka měkká, štětce ploché i kulaté, guma, lepidlo, klovatina, kelímky, hadr, podložka, paleta (či tácek), triko na převlečení, to vše v kufříku nebo pevné krabici

Matematika:

 • pravítko, pravítko s ryskou, úhloměr, tužka tvrdá, kružítko

Tělesná výchova:

 • sportovní oděv ven i do tělocvičny, sportovní obuv ven, sálová obuv