+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Učivo 7. ročník

Učivo 7. ročník

Učivo

AJ

listopad: sports, countable X uncountable nouns

prosinec: some, any, a lot of, as-as, food, Christmas

D

Utváření států ve východoevropském a západoevropském kulturním okruhu a jejich specifický vývoj v 5. – 8. stol.
Křesťanství, papežství, císařství, struktura středověké společnosti

 

Český jazyk učivo
září Hláskosloví, správná výslovnost hlásek
Nauka o významu slov
Úvod, význam slova, slova jednoznačná a mnohoznačná, slovo a sousloví, rčení

M

 • říjen: zlomky
 • listopad: celá čísla
 • prosinec: racionální čísla

P

 • září: buňka, obratlovci – úvod
 • říjen: paryby a ryby
 • listopad: obojživelníci

Kalendář akcí

Plánované akce:

 • 5. 9. projektový den – kyberprostor a nebezpečí na internetu
 • 25. 10. Halloween
 • 23. 11. barevný den (černo – bílá)
 • 1. 12. vánoční jarmark

Pomůcky

Výtvarná výchova:

 • vodovky, tempery, pastelky, voskovky, suché pastely, tuš černá, tužka měkká, štětce ploché i kulaté, guma, lepidlo, klovatina, kelímky, hadr, podložka, paleta (či tácek), triko na převlečení, to vše v kufříku nebo pevné krabici

Matematika:

 • pravítko, pravítko s ryskou, úhloměr, tužka tvrdá, kružítko

Tělesná výchova:

 • sportovní oděv ven i do tělocvičny, sportovní obuv ven, sálová obuv