+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Učivo 7. ročník

Učivo 7. ročník

Učivo

AJ

březen: past simple – to be, egular verbs

duben: irregular verbs, travelling, Easter

 

D

Křižácké výpravy, Západní Evropa ve vrcholném středověku, gotika
Čechy v 11. – 13. století

 

Český jazyk učivo
září Hláskosloví, správná výslovnost hlásek
Nauka o významu slov
Úvod, význam slova, slova jednoznačná a mnohoznačná, slovo a sousloví, rčení
říjen Synonyma, homonyma, antonyma, slova citově zabarvená
Pověst, legenda
Práce s informace, aparát knihy
listopad Obohacování slovní zásoby, odvozování, přechylování, obyvatelská jména
Povídka, román
Charakteristika
prosinec Skládání, přejímání, zkratky, morfologický pravopis
Vánoční příběh, mýtus
Charakteristika
leden Písemné ověření znalostí – pololetní práce, pravopis i/y v koncovkách přídavných jmen, opakování slovních druhů;
mýtus, pohádka; popis statický, popis výrobku, předmětu
únor přídavná jména, zájmena, bajka, popis statický, popis předmětu
březen číslovky, slovesa, příslovce, popis dynamický, zvířecí hrdina v literárním díle, literatura pro mládež

M

 • únor: poměr (změna, rozdělení v poměru, mapy, plány, trojčlenka)
 • březen: přímá, nepřímá úměrnost
 • duben: procenta

P

 • březen: rostlinná buňka, přesličky, plavuně, kapradiny a mechy
 • duben: rostlinné orgány – kořen, stonek, list a květ, rozmnožování rostlin
 • květen, červen: nahosemenné a krytosemenné rostliny – charakteristika a vybraní zástupci

F

 • otáčivé účinky síly,kladky
 • deformační účinky síly, tlak
 • tlak v kapalinách

HV

Kalendář akcí

Plánované akce:

 • 5. 9. projektový den – kyberprostor a nebezpečí na internetu
 • 25. 10. Halloween
 • 23. 11. barevný den (černo – bílá)
 • 1. 12. vánoční jarmark
 • 3. 1. projektový den – den s knihou
 • 11. 1. hudební pořad
 • 21. – 27. 1. lyžařský výcvik
 • 22. 3. knižní jarmark

Pomůcky

Výtvarná výchova:

 • vodovky, tempery, pastelky, voskovky, suché pastely, tuš černá, tužka měkká, štětce ploché i kulaté, guma, lepidlo, klovatina, kelímky, hadr, podložka, paleta (či tácek), triko na převlečení, to vše v kufříku nebo pevné krabici

Matematika:

 • pravítko, pravítko s ryskou, úhloměr, tužka tvrdá, kružítko

Tělesná výchova:

 • sportovní oděv ven i do tělocvičny, sportovní obuv ven, sálová obuv