+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Učivo 7. ročník

Učivo 7. ročník

Učivo

Prosinec:

 • Český jazyk
 • Matematika
 • Anglický jazyk – how much, how many, recipe, Christmas
 • Fyzika – posuvné účinky síly a pohybové zákony
 • Dějepis – raný středověk, Přemyslovci
 • Zeměpis – Amerika (přírodní podmínky, průmysl, hospodářství,……)
 • Přírodopis – plazi (hadi), opakování celé skupiny

Leden:

 • Český jazyk
 • Matematika – celá čísla, racionální čísla
 • Anglický jazyk – comparative and superlative adjectives
 • Fyzika- Otáčivé účinky síly: páka, kladky
 • Dějepis – vrcholný středověk (úvod)
 • Zeměpis – Amerika (přírodní podmínky, průmysl, hospodářství,……)
 • Přírodopis – ptáci: úvod do skupiny, jednotlivé řády

Kalendář akcí

Listopad:

 • 17. 11. – státní svátek
 • 23. 11. – třídní schůzky od 15:30 do 17:00 hod
 • 22. – 26.11. – projektový týden: Týden s jazyky
 • 26.11. – třídní výlet: Národní muzeum Praha – Zázraky evoluce

Prosinec:

 • 7. 12. – Vánoční jarmark
 • 8.12. – projektový den mimo školu: Techak Březnice (pohyb a rychlost)

Pomůcky

Výtvarná výchova:

 • vodovky, tempery, pastelky, voskovky, suché pastely, tuš černá, tužka měkká, štětce ploché i kulaté, guma, lepidlo, klovatina, kelímky, hadr, podložka, paleta (či tácek), triko na převlečení, to vše v kufříku nebo pevné krabici

Matematika:

 • pravítko, pravítko s ryskou, úhloměr, tužka tvrdá, kružítko

Tělesná výchova:

 • sportovní oděv ven i do tělocvičny, sportovní obuv ven, sálová obuv