+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Závěrečné vyhodnocení evaluačního dotazníku k předškolnímu vzdělávání v MŠ

Vážení rodiče,

snažíme se o stálé zkvalitňování výuky i prostředí v naší mateřské škole, a proto jsme vás žádali o poskytnutí zpětné vazby týkající se spokojenosti s předškolním vzděláváním.

Celkem se do vyplňování dotazníků zapojilo 24 účastníků. Kapacita mateřské školky je zcela zaplněna a odpovědět tak mohli rodiče 78 dětí. Procentuálně jsem tedy získali  30  %  možných odpovědí.

Podrobné závěry a zjištění naleznete zde: Závěrečné shrnutí dotazníkového šetření v MS

Děkujeme za váš názor, který přispěje ke zkvalitnění předškolního vzdělávání.


Mgr.Radka Hlaváčová, ředitelka školy

 

 

Comments are closed.