+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Učivo 1. ročník

Učivo 1. ročník

Kalendář akcí

4. 9. 2023 – slavnostní zahájení školního roku

5. 9. 2023 – projektový den PREVENCE

7. 9. 2023 – focení prvňáčků

12. 9. 2023 – organizační třídní schůzky

27. a 29. 9. 2023 – volný den

28. 9. 2023 – státní svátek

3. 10. 2023 – výlet – dýňování

23. 10. 2023 – autorské čtení se spisovatelkou (beseda)

24. 10. 2023 – projekt OVOCE A ZELENINA

26. – 27. 10. 2023 – podzimní prázdniny

31. 10. 2023 – projekt DUŠIČKY, HALLOWEEN

9. 11. 2023 – Slavnosti slabikáře

21. – 30. 11 – tripartity

28. 11. 2023 – Vánoční jarmark

prosinec – zážitkový adventní kalendář

Program prosince 1. třída – 2023/2024

1. 12. – KRMÍME PTÁČKY – výroba dobrot pro ptáčky + téma

4. 12. – PYŽAMOVÝ DEN – přijď do školy v pyžamu

5. 12. – ČERTOVSKÝ DEN – přijdu s rohama, přijdou do školy čerti + téma

6. 12. – SV. MIKULÁŠ – Co víme o Mikuláši? + téma

7. 12. – DEN DOBRÝCH SKUTKŮ – uděláme dobrý skutek, řekneme si o něm + téma

8. 12. – ADVENTNÍ DEN – začíná advent, tradice, co se děje, vánoční příběh

11. 12. – DEN PŘÁTELSTVÍ – sedím s kým chci, přátelské aktivity

12. 12. – TEPLÁKOVÝ DEN – přijdu do školy v teplákách, pohoda + téma

13. 12. – KRMÍME LESNÍ ZVĚŘ – doneseme do krmelce potravu pro zvěř + téma

14. 12. – DEN NARUBY – vše obráceně J

15. 12. – ŠEPTACÍ DEN – šeptáme ve škole

18. 12. – PÍSNIČKOVÝ DEN – celý den s vánočními písničkami

19. 12. – JABLÍČKOVÝ DEN – tradice rozkrojení jablek, příprava pokrmu + téma

20. 12. – POHÁDKOVÝ DEN – den s vánočními pohádkami

21. 12. – POUŠTĚNÍ LODIČEK – tradice pouštění lodiček – prosím přinést z domova vyrobenou

22. 12. – SLAVNOSTNÍ DEN – slavnostní oblečení, vánoční besídka ve třídě

Učivo

1.čtvrtletí 

Český jazyk                                                                                        Anglický jazyk

listopad: P, U, I, Y krátké/dlouhé hlásky, čísl.- 5,0, slova             listopad: Birthday (narozeniny), slovesa činností, písničky, poslech

prosinec: T, J, N, vlastní jména, čtení vět, tázací věty                prosinec: Chrismas, colours, like, poslech, dialog

leden: V, Z, D, K, vázané čtení slov, předložky                              leden: school, my favourite…., colours, písně

 

Matematika                                                                                    Prvouka

listopad: sčít. a odčít. 1-5, číslice 5, 0, slovní úlohy, čára      listopad: rostlina, podzim a práce na poli

prosinec: záměna sčítanců, čísla do 10, porovnávání         prosinec: Vánoce, zvyky, koledy, zima, datum, čas, zimní sporty

leden: psaní číslice 6, 7, 8, osová souměrnost                       leden: člověk – části těla, rasy, národnosti, výživa, pitný režim

Pomůcky

CO BUDEME LETOS POTŘEBOVAT?

přezůvky:  pevná obuv (ne pantofle)

v penále:  3x tužku, gumu, pastelky, nůžky, ořezávátko se zásobníkem, 2 fixy na tabulku, malé lepidlo, zvýrazňovač

na vyučování:  stírací tabulku, hadřík na tabulku, jedno balení tahacích kapesníků, desky na pracovní listy (červené, modré), 4x sešit linkovaný (511,512), 1x malý sešítek, papírové písmenka a číslice, desky na sešity, desky na písmenka a číslice, dřevěný kolíček, obaly

na TV:  sportovní pevnou obuv (ven, do tělocvičny), kraťasy, tričko, mikinu, sáček na TV

na VV:  kufřík nebo zavírací krabici, zástěru nebo větší staré tričko, igelitovou podložku na lavici, modelínu, podložku na modelínu, špejle, vatu, tekuté lepidlo Herkules, tempery, paletu, vodovky, kulatá a plochý štětec, zavírací kelímek na vodu, vodovky, hadřík, barevné papíry, 30 x čtvrtka A4, 10x čtvrtka A3

Vše prosím řádně podepsané.