+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Učivo 1. ročník

Učivo 1. ročník

ČERVEN
Český jazyk
- slova se kupinami hlásek bě, pě, vě, mě, fě
- čtení hlásek, slabik, slov, vět
- práce se skládací abecedou
- psaní - písmeno - psací E, L, D, f, F, Y, g, G, ď, ť, ň, slabiky di, ti, ni, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, slova - opis, přepis, diktát slov, vět

Matematika
- porovnávání čísel
- vztahy menší, větší, rovno
- sčítání a odčítání v oboru do 20
- slovní úlohy
- geometrie - geometrické tvary

Prvouka
- čas - roční období, hodiny
- léto

Anglický jazyk
- Animals - zvířata