+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Školní asistent

Školní asistent

Činnost

Působí na naší škole od 1. 9. 2017, zpočátku v rámci projektu Šablony I., II., nyní díky projektu Šablony III.

Poskytuje základní nepedagogickou podporu při přípravě na vyučování.

Zprostředkovává komunikaci s rodinou a školou.

Pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit.

Podporuje žáky při manipulaci s pomůckami, při soběstačnosti a motivaci ke vzdělání.

Poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti učitele ve vyučování i mimo vyučování, podle potřeb pedagoga.

Podílí se na přípravě materiálů a pomůcek k edukační činnosti pedagogů a asistuje při dalších činnostech podle konkrétních potřeb.

Spolupracuje s řídícími a ostatními pedagogy. Doprovází žáky při přesunech po škole.

Dbá, aby jeho jednání a vystupování před žáky, rodiči i širší veřejností bylo v souladu s pravidly slušnosti a občanského soužití a s výchovným působením školy.

Prevence školní neúspěšnosti

Pro více informací klikněte na následující odkaz:

Prevence školní neúspěšnosti