+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Akce MŠ

Akce MŠ

Kalendář

Září

– schůzka s rodiči dětí

-divadelní představení MŠ

– den bez auta

Říjen

– zahájení předplaveckého výcviku (uskuteční se dle zájmu rodičů)

– podzimní hrátky

– zahrada Lisý Popovice- dlabání dýní

– divadelní představení ,,Řekne ti to přísloví“

Listopad

-vánoční fotografování

– Svatomartinská cesta

– návštěva 1. třídy s předškoláky

Prosinec

– mikulášská nadílka v MŠ

– Čertí stezka

– vánoční besídky všech tříd

– vánoční posezení s koledami a lid. zvyky

– vánoční nadílka

– divadelní představení v MŠ – ,,Putování do Betléma“

– vánoční jarmark -společná akce ZŠ a MŠ

– spolupráce budoucích prvňáčků s učitelkou ze ZŠ

Leden

– divadelní představení

– pokračování projektu spolupráce s 1.třídou

– cesta Tří králů

Únor

-karneval v MŠ

– masopustní obchůzka

– oslava svátku blížícího se jara- Hromnice akce pro rodiče s dětmi a veřejnost

– projekt budoucích prvňáčků s učitelkou ze ZŠ

– beseda pro rodiče – školní zralost (změna termínu vyhrazena)

– návštěva Planetária v MŠ

Březen

– den otevřených dveří v MŠ (změna termínu vyhrazena)

– návštěva místní knihovny

– výstava knih v MŠ

– divadelní představení v Mš

Duben

– škola v přírodě pro předškoláky

– Den Země

– divadelní představení

– pálení čarodějnic v MŠ

– velikonoční putování, jarmark a tvoření

-projekt budoucích prvňáčků s učitelkou ze ZŠ

– zápis do 1. třídy

Květen

-besídky ke Dni matek

– celodenní vycházka

– návštěva u zvířátek- stanice Chlumec

– divadelní představení

– zápis do MŠ pro školní rok 2024/2025

– společné fotografování

– školní výlet rybník Jince

Červen

– země ráj Kovářov

– oslava MDD

– spaní v MŠ – akce pro předškolní děti

– malá maturita, pasování na školáky

– besídka – rozloučení se školáky

– diskotéka s tombolou

-divadelní představení v MŠ

– projekt budoucích prvňáčků s učitelkou ze ZŠ

V průběhu školního roku se zapojujeme do akcí pořádaných školou:
podzimní výstava, výroba dárků pro bývalé zaměstnance a pro budoucí prvňáčky,
výtvarné soutěže, workshopy atd.