+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Akce MŠ

Akce MŠ

Kalendář

Září

– schůzka s rodiči dětí

– projekt (spolupráce s I. třídou)

Říjen

– zahájení předplaveckého výcviku (změna termínu vyhrazena, uskuteční se dle dané situace a zájmu rodičů)

– slavnost ovoce a zeleniny

– vítání občánků (změna termínu vyhrazena)

– divadelní představení

Listopad

-vánoční fotografování

– soutěž IZV „Co už dovedeme“

– návštěva 1. třídy s předškoláky

Prosinec

– mikulášská nadílka v MŠ

– návštěva zámku v Hořovicích – advent, vánoční zvyky (změna akce vyhrazena)

– vánoční besídky (dle dané situace)

– vánoční posezení s koledami a lid. zvyky

– vánoční nadílka

– divadelní představení v MŠ

Leden

– divadelní představení

– beseda s elementaristkou

– DOD v 1. třídě, ŠD (uskuteční se dle dané situace)

– pokračování projektu spolupráce s 1.třídou

Únor

-karneval v MŠ

– netradiční zimní olympiáda – školní kolo

– projekt spolupráce s 1. třídou

– planetárium

– beseda pro rodiče (změna termínu vyhrazena, uskuteční se dle dané situace)

Březen

– den otevřených dveří v MŠ (změna termínu vyhrazena, uskuteční se dle dané situace)

– návštěva místní knihovny

– výstava knih v MŠ

– Caruso show v MŠ – školní kolo

– divadelní představení v Mš

– projekt spolupráce s 1. třídou

-projekt ,,Vítání jara“- akce pro širokou veřejnost

Duben

– oslavujeme velikonoce

– vítání občánků (změna termínu vyhrazena)

– Den Země – hrabání zahrady, hry dětí

– divadelní představení v MŠ

– schůzka s rodiči dětí

– pálení čarodějnic v MŠ

– „Riskuj“ – školní kolo

– tvořivé velikonoční odpoledne – akce pro R+D (uskuteční se dle dané situace)

– beseda s policisty nebo hasiči – měsíc bezpečnosti

– zápis do 1. třídy

Květen

-besídky ke Dni matek (uskuteční se dle dané situace)

– celodenní vycházka do lesa – návštěva u zvířátek

– projekt spolupráce s 1. třídou

– Puzzliáda – školní kolo

– divadelní představení

– exkurze do hasičské zbrojnice v Hořovicích

– zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023 (změna termínu vyhrazena)

– škola v přírodě (předškolní děti, uskuteční se dle dané situace)

Červen

– kreslení na chodník

– sportovní dopoledne – MDD (spojené s hledáním pokladu)

– spaní v MŠ (starší děti)

– oslava Dne dětí

– Olympiáda – školní kolo

– malá maturita, pasování na školáky

– společný školní výlet (změna termínu vyhrazena, uskuteční se dle dané situace)

– besídka – rozloučení se školáky

– diskotéka s tombolou

– divadelní představení v MŠ

V průběhu školního roku se zapojujeme do akcí pořádaných školou:
podzimní výstava, výroba dárků pro bývalé zaměstnance a pro budoucí prvňáčky,
výtvarné soutěže, workshopy atd.