+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Třídy ZŠ

Třídy ZŠ

Vítáme Vaše dítě do školy.
Začátek školní práce svému dítěti ulehčíte, když:

  1. budete již teď na něm vyžadovat jasnou a správnou výslovnost
  2. je povedete, aby klidně a pozorně poslouchalo předčítané pohádky
  3. budete cvičit soustředění na vykonávanou práci a nedovolíte dítěti, aby odbíhalo a zabývalo se vedlejšími věcmi
  4. je navyknete na to, aby dohrálo započatou hru, dokončilo rozdělanou práci
  5. Vám vaše dítě bude pravidelně pomáhat při domácí práci
  6. je povedete k tomu, aby po hře uklidilo hračky, po obědě své nádobí, příbor
  7. je naučíte pozdravit, požádat, poprosit a poděkovat
  8. je povedete k tomu, aby si při hře, při procházkách všímalo živočichů, rostlin a vůbec všech změn kolem sebe
  9. dítě navyknete, aby ve stejnou dobu vstávalo, jedlo a chodilo spát (10 hodin spánku)
  10. zabezpečíte pro své dítě domácí koutek, kde se může připravovat na školní práci