+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Akce školy

LISTOPAD

Průběžně:

  • příprava a plánování LVVZ a Školy v přírodě
  • probíhá doučování
  • příprava vánočního jarmarku
  • bruslení – 4. a 5.třída
  • plavání – 1.A., 1.B

Termíny:

2.11. – Otevřená škola – program dle projektu Pomáháme školám k úspěchu

3.11,15.11. – projekt předškolního vzdělávání Předškolák

9.11. – program SOVY, žáci 1.stupně, EVVO vzdělávání

10.11. – Slavnosti SLABIKÁŘE – 1.A, 1.B – 15:30

15.11. – pedagogická rada za 1. čtvrtletí školního roku 2022/2023

16.11., 18.11. – VOLNÝ DEN

17.11. – státní svátek

21.11. – 25.11. – schůzky s rodiči tzv. TRIPARTITY

22.11. – volba povolání – setkání žáků 9. ročníku a zák. zástupců se zástupci SŠ

23.11. – černobílý den – akce žákovské rady

1.12. – vánoční jarmark

 

 

Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

Základní škola v Lochovicích je součástí subjektu Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun, příspěvková organizace.

Jedná se o úplnou základní školu, kterou navštěvují žáci z Lochovic, z místních částí Obora a Netolice, dále z Libomyšle, Lhotky a z dalších okolních měst a vesnic. Součástí je školní družina a školní jídelna.

Všechny ročníky ZŠ Lochovice jsou vzdělávány podle našeho školního vzdělávacího programu ŠVP ZV Cesta za poznáním, který vypracovaly učitelky naší školy.

Základní škola

Základní škola

Jedná se o úplnou základní školu, kterou navštěvují žáci z Lochovic, z místních částí Obora a Netolice, dále z Libomyšle, Lhotky a z dalších okolních měst a vesnic. Součástí je školní družina a školní jídelna.

Základní škola

Mateřská škola

Je umístěna na klidném, dostatečně přístupném místě, obklopeném zelení. S dětmi pracujeme podle Školního vzdělávacího programu ,,Poznáváme a objevujeme svět kolem nás“. V budově je také školní jídelna.

Mateřská škola

Školní družina

Školní družina je součástí ZŠ a MŠ Lochovice. Poskytuje pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost. Žáci se řídí pokyny vychovatelek, řádem ŠD a řádem školy. Provoz ŠD probíhá každý všední den od 6:00 hodin do 16:00 hodin.

Školní družina

Školní jídelna

Školní jídelna při ZŠ a MŠ Lochovice. Každý pracovní den vytváří zázemí nejen pro děti z mateřské školy a základní školy, stravují se zde i senioři a zaměstnanci různých subjektů v Lochovicích.

Školní jídelna
Virtuální okénko do naší školy