+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Akce školy

ČERVEN

Průběžně:

  • organizace a příprava třídních výletů
  • dokončení doučování

Termíny:

1. 6. – Den dětí – program připravují žáci 8. ročníku

Karneval ve školní družině

2.6. – Pasování na čtenáře – 1.A,1.B + vybraní žáci 9. ročníku

6.6. – Revolution Train – preventivní program pro žáky 7. – 9. ročníku

7.6. – Ve vodě (ne)žijí jen vodníci – vzdělávací program pro žáky 1.A,1.B – Jince

9.6. – FOTOGRAFOVÁNÍ

– dopravní výchova – návštěva dopravního hřiště v Berouně , 4. ročník

13.6. – Konzultace s rodiči – 15:30 – 17:00

16.6. – dopravní výchova – návštěva dopravního hřiště v Berouně , 5. ročník

17.6. – OSLAVY 120.VÝROČÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

20.6. – Klasifikační pedagogická porada

NO-BAG DAY – akce žákovské rady

22.6.- schůzka s rodiči budoucích prvnáčků – 15:30

27.6. – 28.6. – plánované třídní výlety

29.6. – slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku

– Projektový den turistiky 1.-9.ročník

30.6.- Vydání vysvědčení, slavnostní ukončení školního roku

 

Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

Základní škola v Lochovicích je součástí subjektu Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun, příspěvková organizace.

Jedná se o úplnou základní školu, kterou navštěvují žáci z Lochovic, z místních částí Obora a Netolice, dále z Libomyšle, Lhotky a z dalších okolních měst a vesnic. Součástí je školní družina a školní jídelna.

Všechny ročníky ZŠ Lochovice jsou vzdělávány podle našeho školního vzdělávacího programu ŠVP ZV Cesta za poznáním, který vypracovaly učitelky naší školy.

Základní škola

Základní škola

Jedná se o úplnou základní školu, kterou navštěvují žáci z Lochovic, z místních částí Obora a Netolice, dále z Libomyšle, Lhotky a z dalších okolních měst a vesnic. Součástí je školní družina a školní jídelna.

Základní škola

Mateřská škola

Je umístěna na klidném, dostatečně přístupném místě, obklopeném zelení. S dětmi pracujeme podle Školního vzdělávacího programu ,,Poznáváme a objevujeme svět kolem nás“. V budově je také školní jídelna.

Mateřská škola

Školní družina

Školní družina je součástí ZŠ a MŠ Lochovice. Poskytuje pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost. Žáci se řídí pokyny vychovatelek, řádem ŠD a řádem školy. Provoz ŠD probíhá každý všední den od 6:00 hodin do 16:00 hodin.

Školní družina

Školní jídelna

Školní jídelna při ZŠ a MŠ Lochovice. Každý pracovní den vytváří zázemí nejen pro děti z mateřské školy a základní školy, stravují se zde i senioři a zaměstnanci různých subjektů v Lochovicích.

Školní jídelna
Virtuální okénko do naší školy