+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Akce školy

LEDEN

Průběžně:

  • příprava a plánování Školy v přírodě
  • probíhá doučování
  • plavání – 2. a 3.ročník

Termíny:

úterý 3.1.2023 – nástup do školy po vánočních prázdninách

3.1. – projektový den pro žáky 6.-9.ročníku “ Den s knihou dokořán“

10.1. – konzultace s rodiči – 15:30 – 17:00 hodin

11.1. – hudební pořad pro žáky 1. a 2. stupně

17.1. – klasifikační pedagogická porada za 1.pololetí

– okresní kolo dějepisné olympiády ( vybraní žáci 9. ročníku)

19.1. zahájení plaveckého výcviku, žáci 2. a 3.ročníku

21.1. – 27.1. – lyžařský výcvikový kurz, žáci 7. a 9. ročníku

31.1. – předání Výpisu vysvědčení – klasifikace žáků za 1. pololetí

3.2. – Pololetní prázdniny

 

Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

Základní škola v Lochovicích je součástí subjektu Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun, příspěvková organizace.

Jedná se o úplnou základní školu, kterou navštěvují žáci z Lochovic, z místních částí Obora a Netolice, dále z Libomyšle, Lhotky a z dalších okolních měst a vesnic. Součástí je školní družina a školní jídelna.

Všechny ročníky ZŠ Lochovice jsou vzdělávány podle našeho školního vzdělávacího programu ŠVP ZV Cesta za poznáním, který vypracovaly učitelky naší školy.

Základní škola

Základní škola

Jedná se o úplnou základní školu, kterou navštěvují žáci z Lochovic, z místních částí Obora a Netolice, dále z Libomyšle, Lhotky a z dalších okolních měst a vesnic. Součástí je školní družina a školní jídelna.

Základní škola

Mateřská škola

Je umístěna na klidném, dostatečně přístupném místě, obklopeném zelení. S dětmi pracujeme podle Školního vzdělávacího programu ,,Poznáváme a objevujeme svět kolem nás“. V budově je také školní jídelna.

Mateřská škola

Školní družina

Školní družina je součástí ZŠ a MŠ Lochovice. Poskytuje pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost. Žáci se řídí pokyny vychovatelek, řádem ŠD a řádem školy. Provoz ŠD probíhá každý všední den od 6:00 hodin do 16:00 hodin.

Školní družina

Školní jídelna

Školní jídelna při ZŠ a MŠ Lochovice. Každý pracovní den vytváří zázemí nejen pro děti z mateřské školy a základní školy, stravují se zde i senioři a zaměstnanci různých subjektů v Lochovicích.

Školní jídelna
Virtuální okénko do naší školy