+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Akce školy

BŘEZEN

27.3. – Otevřená škola – akce pro pedagogy v projektu Pomáháme školám k úspěchu

28.3. – 1.4. – Velikonoční prázdniny

DUBEN

Průběžně:

  • příprava na přijímací zkoušky z ČJ a M
  • příprava projektového dne – Den Země

1.4. – státní svátek

11.4. – Zápis předškoláků do 1. třídy ve školním roce 2024/2025

12.4.,15.4.- přijímací zkoušky žáku 9. ročníku na SŠ

16.4. – Pedagogická rada – hodnocení výchovně vzdělávacích výsledků za 3. čtvrtletí

17.4. – Abeceda peněz – program k rozvoji finannčí gramotnosti žáků 2.A,2.B

18.4. – Oborové setkání členů Pomáháme školám k úspěchu na Křivoklátu

23.4. – fotbalový turnaj MC Donald Cup – vybraní žáci

24.4. – exkurze ZOO Praha, 5.třída, 1.třída

22.4.-25.4. – DEN ZEMĚ – exkurze  do Domu přírody Brd – lovecký zámeček Tři trubky v Brdech, všechny třídy, každá ve stanoveném termínu

26.4. – beseda EVVO – téma Hurikán, 6.7.třída

22.4.-26.4. – TRIÁDY – setkání rodič-žák-třídní učitel dle rozpisu

29.4.- Knihovna Hořovice, exkurze, 2.A

Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

Základní škola v Lochovicích je součástí subjektu Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun, příspěvková organizace.

Jedná se o úplnou základní školu, kterou navštěvují žáci z Lochovic, z místních částí Obora a Netolice, dále z Libomyšle, Lhotky a z dalších okolních měst a vesnic. Součástí je školní družina a školní jídelna.

Všechny ročníky ZŠ Lochovice jsou vzdělávány podle našeho školního vzdělávacího programu ŠVP ZV Cesta za poznáním, který vypracovaly učitelky naší školy.

Základní škola

Základní škola

Jedná se o úplnou základní školu, kterou navštěvují žáci z Lochovic, z místních částí Obora a Netolice, dále z Libomyšle, Lhotky a z dalších okolních měst a vesnic. Součástí je školní družina a školní jídelna.

Základní škola

Mateřská škola

Je umístěna na klidném, dostatečně přístupném místě, obklopeném zelení. S dětmi pracujeme podle Školního vzdělávacího programu ,,Poznáváme a objevujeme svět kolem nás“. V budově je také školní jídelna.

Mateřská škola

Školní družina

Školní družina je součástí ZŠ a MŠ Lochovice. Poskytuje pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost. Žáci se řídí pokyny vychovatelek, řádem ŠD a řádem školy. Provoz ŠD probíhá každý všední den od 6:00 hodin do 16:00 hodin.

Školní družina

Školní jídelna

Školní jídelna při ZŠ a MŠ Lochovice. Každý pracovní den vytváří zázemí nejen pro děti z mateřské školy a základní školy, stravují se zde i senioři a zaměstnanci různých subjektů v Lochovicích.

Školní jídelna
Virtuální okénko do naší školy