+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Učivo 9. ročník

Učivo 9. ročníku

matematika

soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými

slovní úlohy

Přírodopis:

  • prosinec – prvky, sulfidy, halogenidy, oxidy, uhličitany, sírany a fosforečnany
  • leden – křemičitany, horniny

Chemie:

  • prosinec – neobnovitelné a obnovitelné zdroje energie
  • leden – organické sloučeniny

Anglický jazyk:

prosinec – first conditional, Christmas

Zeměpis:

Průmysl – energetický, těžký, zpracovatelský

Cestovní ruch – hlavní oblasti cestovního ruchu

Český jazyk říjen 2021
český jazyk význam slova, obecná jazykověda
literatura renesance
sloh výklad (přinést text 12. 10.)
Dějepis
říjen Vývoj USA v 19. století.

Vývoj ve Velké Británii v 19. stol.

 

Prosinec

Fyzika: polovodiče, polovodičové součástky

Leden

Fyzika: Elektromagnetické vlnění

Návštěva úřadu práce 8. 10. 2021

Abychom si zvolili co nejlépe svoji životní cestu, můžeme se poradit, musíme si najít co nejvíce informací o středních školách.

Pomůcky

Tradiční kufřík na VV.

Na TV nezapomeňte, že do tělocvičny musíte mít vhodné boty.