+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Učivo 9. ročník

Učivo 9. ročník

Školní rok: 2023/2024

Český jazyk:
Mluvnice – 
Opakování látky 8. ročníku. Slovní zásoba a význam slova.
Sloh – Vypravování a naslouchání (objektivní a subjektivní sdělení komunikačního záměru)
Literatura – Cestopis

Matematika:

 • opakování 8. ročníku
 • lomený výraz, podmínky smyslu l. v.
 • krácení, rozšiřování l. v.

 

Anglický jazyk:

 • opakování 8. ročníku
 • be going to, will
 • weather forecast

 

Německý jazyk:

 

Chemie:

 

Přírodopis:

 

Dějepis: 

 • Svět před 1. světovou válkou
 • 1. světová válka – průběh, politické, sociální a kulturní dopady

 

Fyzika:

 

Zeměpis: 

 • Poloha, rozloha, lidnatost států
 • Státní hranice
 • Statní zřízení
 • Správní členění

Kalendář akcí

Září:

 • 4.9. – první školní den
 • 5.9. – projektový den
 • 6.9. – výuka dle rozvrhu, odpadá odpolední výuka
 • 7.9. – výuka dle rozvrhu (i odpolední)
 • 27.9. – volný den (školení celého ped. sboru)
 • 28.9. – státní svátek
 • 29.9. – volný den
 • 30.6. – předávání vysvědčení (konec výuky v 8:45)

Seznam sešitů na školní rok 2023/2024, pomůcky na TV a VV

TV: sportovní oblečení a obuv pro venkovní aktivity i vnitřní aktivity. O konání TV se rozhoduje bezprostředně před hodinou

VV: vodové barvy, tempery, měkká tužka, guma, pastelky, fixy, suchý pastel, klovatina, lepidlo na papír, tuš

štětce (kulaté, ploché různých šířek), hadr, podložka, ev. triko na převlečení

Seznam sešitů (budoucí 9. třída):

druh číslo počet předmět
velký link silný 444 2 D, P
velký nelink tenký 420 1 Vz, (Vo, MV)
velký link tenký 424 1 Čj
velký čtverec silný 465 1 M
velký nelink silný 440 2 Z, CH
malý nelink tenký 520 0
malý link tenký 524 4 ČJ 3x, Nj
malý nelink silný 540 1 F
malý link silný 544 2 Čj, Aj
malý čtverec silný 545 0
notový sešit 0 Hv
čtvrtka A4 20 Vv
čtvrtka A3 20 Vv
barevný papír 1