+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Zájmové útvary

Zájmové útvary

Rozvrh

PONDĚLÍ
15:00-16:00 Tvoříme s Martinou, paní instruktorka M.Alblová

ÚTERÝ
12:00 - 16:45 - Schola musica Stella maris, Soukromá základní umělecká škola s.r.o. Klavír

STŘEDA
13:00-18:00 Schola musica Stella maris, Soukromá základní umělecká škola s.r.o.
15:00-16:00 Pěvecký sboreček Zvoneček, lektorka J.Vacková

PÁTEK
14:30 - 16:00 - Taekwondo/paní instruktorka R. Zahejský/

Anotace

Schola musica Stella maris – Soukromá základní umělecká škola s.r.o.
hra na nástroje podle rozvrhu, pan učitel J.Bartoš

hra na klavír – každé úterý

Taekwondo
výuka zajímavého korejského sportu pod vedením pana Radka Zahejského z HOSIN SOOL, vhodné pro každý věk, chlapce i dívky, ženy i /muže. Jednoduché na učení, dobré pro zdraví a kondici

Pohybový kroužek pro děti
různé pohybové hry, rozvíjení pohybových dovedností, kroužek vede paní instruktorka Alblová

2022/2023 -uskuteční dle zájmu dětí, leden 2023

Šikovné ručičky

kroužek pro rozvoj kreativity, rukodělných prací pro žáky mladšího školního věku, kroužek vede paní instruktorka Alblová

Zvoneček

pěvecký sbor pod vedením lektorky J.Vackové

Turistika

v letošním roce jsme na škole založili turistický oddíl. Je určen pro nadšence turistiky i pro ty, kteří se chtějí pouze projít do přírody. Ve školním roce 2022/2023 jsou plánované 4 výlety. Oddíl vede p. učitelka Nikola Zámostná

Pedagogická intervence
pro žáky s IVP, ale i pro žáky, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem. Zaměřujeme se na procvičování jevů, které žákům dělají potíže, provázaní s probíranou látkou. Žádný žák nemusí pravidelně zažívat školní neúspěch.

Výtvarné práce, děti při pohybových aktivitách