+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Třídy školní družiny

Třídy školní družiny

Školní družina má 3 oddělení, kapacita 30 dětí

Školní družina má 3 oddělení, která se naplňují nejvýše do počtu 30 žáků.
ŠD navštěvují žáci 1. stupně (žáci 1. – 5. třídy).
Družina je členěná na několik hracích koutků, dvě herny a třídu, které jsou bohatě vybavené hrami, stavebnicemi, sportovními potřebami, pomůckami na výtvarnou a pracovní činnost, tyto prostory jsou využívány při ranní ŠD a převážně pro 1. oddělení ŠD. 2. a 3. využívá prostory ZŠ.

Činnost ve školní družině

  • zabezpečuje odpočinek, rekreaci a zájmové činnosti
  • nabízí zajímavé využití volného času v době před vyučováním a odpoledne po vyučování, neplní jen funkci sociální
  • v odpoledním zaměstnání je dbáno na pravidelné zařazování všech složek výchovy úměrné k věku dětí a jejich schopnostem
  • při příznivém počasí využíváme každou volnou chvíli k pobytu dětí venku a v přírodě
  • dále využíváme odborné učebny školy (IT učebna, HUDEBNA a KUCHYŇKA), sportovní areál a tělocvičny školy
  • pro děti připravujeme nejrůznější sportovní, přírodovědné, zábavné a vědomostní soutěže, nezapomínáme na procvičování učiva formou didaktických her

Co mám mít do školní družiny

  • do ŠD si děti donesou převlečení na vycházky (možno i do herny) a na školní hřiště. Převlečení prosíme obměňovat dle ročního období
  • přezuvky pokud možno s pevnou patou

Upozornění

Hračky z domova si děti nosí na vlastní odpovědnost a není dovoleno hračky ve školní družině měnit s ostatními dětmi. Předejdeme tím mnohým nedorozuměním mezi dětmi a rodiči.
Děkujeme za pochopení.