+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Učivo a akce 4. ročník

Akce

1.9. 2022 – zahájení školního roku 2022/2023

2.9. 2022 – projektový den – PRAVIDLA (výuka končí v 11:35)

5.9. 2022 – projektový den – PREVENCE (výuka končí ve 12:30)

6.9. 2022 – informativní schůzky od 15:30 (výuka dle rozvrhu)

20. 9. 2022 – exkurze/výlet – DOPOLEDNE S MYSLIVCI – Neumětely

9. 10. 2022 – 1. výlet školního turistického oddílu – Koněpruské jeskyně

16. 11. 2022 – ředitelské volno

17. 11. 2022 – státní svátek

18. 11. 2022 – ředitelské volno

23. 11. 2022 – černobílý den (celá škola)

24. 11. 2022 – EVVO – Tajemné sovy

1. 12. 2022  – Vánoční jarmark (od 16 hodin)

8. 12. 2022 – exkurze NÁRODNÍ MUZEUM – pravěk

18. 12. 2022 – 2. výlet školního turistického oddílu

Učivo

Předměty: český jazyk, anglický jazyk, matematika, přírodověda, vlastivěda, výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova, praktické činnosti

Veškeré informace o probírané látce a úkolech pro nemocné žáky budou pravidelně zasílané přes Bakaláře.

Letos nás čeká bruslení, dopravní výchova a škola v přírodě.

 1. čtvrtletí

                     český jazyk                                        matematika               

září:      opakování učiva 3. ročníku            září:     opakování učiva 3. ročníku

říjen:     stavba slova                          říjen: čísla do 10 000, sčítání a odčítání, zaokrouh.

listopad: vyjmenované slova B,L,M,P     listopad: písemné +, – do 10 000

 

                    přírodověda                                                vlastivěda 

září:    opakování učiva 3. ročníku                  září: opakování učiva 3. ročníku

říjen:    vztahy k lidem, rostliny, houby         říjen:  lidé a čas, pravěk

listopad: živočichové, neživá příroda         listopad: Velkom. říše, Přemyslovci

 

            anglický jazyk

Září: opakování učiva ze 3.tř. – Barvy, číslovky základní, řadové. Dny v týdnu, měsíce, roční období. Moje oblíbená hračka – popis. Abeceda.

Říjen: Sloveso CAN, Slovní zásoba a témata- škola, hudba, sporty. Halloween – projekt.

Listopad: Slovní zásoba a témata – domov, zdraví, nemoc. Dramatizace textu.

Pomůcky

přezůvky: pevná obuv (ne pantofle)

v penále: 2x pero (ne propiska), 2x tužku (č. 2, č. 3), gumu, pastelky, nůžky, ořezávátko se zásobníkem, 2 fixy na tabulku, malé lepidlo, kružítko, malé pravítko

na vyučování: stírací tabulku, hadřík na tabulku, pravítko 30cm, pravítko trojúhelník, jedno balení tahacích kapesníků

na TV: sportovní pevnou obuv (ven, do tělocvičny), kraťasy, tričko, mikinu

na VV: kufřík nebo zavírací krabici, zástěru nebo větší staré tričko, igelitovou podložku na lavici, modelínu, podložku na modelínu, špejle, vatu, tekuté lepidlo Herkules, tempery, paletu, vodovky, kulatý a plochý štětec, zavíratelný kelímek na vodu, voskovky, hadřík, tuš, černou lihovou fixu (středně silnou)