+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Učivo a akce 4. ročník

Učivo 4. ročník

Učivo: opakování ČJ -vzory podstatných jmen všechny, 2. půlka května - shoda podmětu s přísudkem

M - početní operace do 1 000 000, aritmetický průměr, obsah čtverce, obdélníku, jednotky obsahu

Květen

Anglický jazyk
Amazing animals- slovní zásoba z daného celku, kvízy, práce se slovníkem
Anglická abeceda
Vlastivěda
ČR - počasí a podnebí
Půda, zemědělství
Přírodověda
Péče o zdraví, hygiena,zdravá výživa,úrazy, poranění, první pomoc
Tvorba herbáře

Akce

Švp - 6.-10. 6. hotel Atlantida, Stará Živohošť
14.6. Dopravní hřiště Beroun
23.6. Mirákulum - školní výlet 450Kč

Pomůcky