+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Kontakt

Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

Základní škola a Mateřská škola Lochovice,
okres Beroun, příspěvková organizace
č.p. 4, 267 23 Lochovice
IČO: 75030420
Číslo účtu: 187589336/0300

www.skolalochovice.cz

Ředitelka školy
Mgr. Radka Hlaváčová
radka.hlavacova@skolalochovice.cz

Zástupce ředitelky
Mgr. Michaela Zettlitzerová
michaela.zettlitzerova@skolalochovice.cz

Sekretářka
Jitka Ernestová
zs.lochovice@sendme.cz

Datová schránka ID
Va2me4g

Základní škola

+420 311 537 761
+420 731 411 939
zs.lochovice@sendme.cz

Mateřská škola

Vedoucí
Kateřina Vinšová
+420 313 101 035
+420 734 768 495
ms.lochovice@skolalochovice.cz

Školní družina

Vedoucí
Jitka Ernestová
+420 313 101 036
jitka.ernestova@skolalochovice.cz

Školní jídelna

Vedoucí
Ivana Masaryková
+420 313 101 034
jidelna.lochovice@skolalochovice.cz

Pedagogický sbor

ročník 1.A
Mgr. Iva Laštovičková
iva.lastovickova@skolalochovice.cz

ročník 1.B
Ing. Šárka Lajtnerová
sarka.lajtnerova@skolalochovice.cz

2. ročník
Mgr. Jaroslava Schönová
jaroslava.schonova@skolalochovice.cz

3. ročník
Mgr. Eva Veličová
eva.velicova@skolalochovice.cz

4. ročník
Nikola Zámostná
nikola.zamostna@skolalochovice.cz

5. ročník
Mgr. Kristýna Uhlířová
kristyna.uhlirova@skolalochovice.cz

6. ročník
Mgr. Jana Procházková
jana.prochazkova@skolalochovice.cz

7. ročník
Mgr. Adéla Nýdlová
adela.nydlova@skolalochovice.cz

8. ročník
Ing. Ivana Egrtová
ivana.egrtova@skolalochovice.cz

9. ročník
Ing.Jana Karásková
jana.karaskova@skolalochovice.cz

Bez třídnictví

Mgr. Ivana Eklová
ivana.eklova@skolalochovice.cz

Mgr. Tereza Navarová
tereza.navarova@skolalochovice.cz

Mgr. Šárka Vašíková
sarka.vasikova@skolalochovice.cz

Asistent pedagoga
Martina Babková
Miroslava Pazderníková
Eliška Rolcová
Lucie Sedláčková
Martina Švarcová
Adéla Tůmová
Pavla Vaňatová

Školní asistent
Pavla Vaňatová

Školní družina
Školní jídelna

Masaryková Ivana – vedoucí školní jídelny

Kohoutová Iveta – kuchařka

Mikešová Eva – kuchařka

Opustilová Dana – kuchařka

Vrbová Lenka – kuchařka

Výchovný poradce

Mgr. Radka Hlaváčová
radka.hlavacova@skolalochovice.cz
konzultace ohledně výchovných problémů včetně doporučení odborných pracovišť

Mgr. Jana Procházková
jana.prochazkova@skolalochovice.cz
konzultace k volbě povolání

Metodik prevence patologických jevů

Ing. Jana Karásková
jana.karaskova@skolalochovice.cz
Prevence sociálně patologických jevů

Správní zaměstnanci

Daniela Černá

Irena Ščepková

Ladislav Bárta