+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Kontakt

Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

Základní škola a Mateřská škola Lochovice,
okres Beroun, příspěvková organizace
č.p. 4, 267 23 Lochovice
IČO: 75030420
Číslo účtu: 187589336/0300

www.skolalochovice.cz

Ředitelka školy
Mgr. Radka Hlaváčová
radka.hlavacova@skolalochovice.cz

Zástupce ředitelky
Mgr. Michaela Zettlitzerová
michaela.zettlitzerova@skolalochovice.cz

Sekretářka
Jitka Ernestová
zs.lochovice@sendme.cz

Datová schránka ID
Va2me4g

Základní škola

+420 311 537 761
+420 731 411 939
zs.lochovice@sendme.cz

Mateřská škola

Vedoucí
Kateřina Vinšová
+420 313 101 035
+420 734 768 495
ms.lochovice@skolalochovice.cz

Školní družina

Vedoucí
Jitka Ernestová
+420 313 101 036
jitka.ernestova@skolalochovice.cz

Školní jídelna

Vedoucí
Ivana Masaryková
+420 313 101 034
jidelna.lochovice@skolalochovice.cz

Pedagogický sbor

1.ročník
Nikola Zámostná
nikola.zamostna@skolalochovice.cz

ročník 2.A
Mgr.Iva Laštovičková
iva.lastovickova@skolalochovice.cz

ročník 2.B
Ing. Šárka Lajtnerová
sarka.lajtnerova@skolalochovice.cz

3. ročník
Mgr. Jaroslava Schönová
jaroslava.schonova@skolalochovice.cz

4. ročník
Mgr. Eva Veličová
eva.velicova@skolalochovice.cz

5. ročník
Lucie Hošková
lucie.hoskova@skolalochovice.cz

6. ročník
Ing. Jana Karásková
jana.karaskova@skolalochovice.cz

7. ročník
Mgr. Tereza Navarová
tereza.navarova@skolalochovice.cz

8. ročník
Mgr. Adéla Nýdlová
adela.nydlova@skolalochovice.cz

9. ročník
Ing. Ivana Egrtová
ivana.egrtova@skolalochovice.cz

Bez třídnictví

Mgr. Ivana Eklová
ivana.eklova@skolalochovice.cz

Petra Merunová
petra.merunova@skolalochovice.cz

Mgr. Šárka Vašíková
sarka.vasikova@skolalochovice.cz

Asistent pedagoga
Hana Dvořáková
Miroslava Pazderníková
Eliška Rolcová
Lucie Sedláčková
Martina Švarcová
Pavla Vaňatová
Pavla Vaňatová

Školní speciální pedagog

Mgr.Petra Pokorná

Školní asistent
Hana Dvořáková

Školní družina
Školní jídelna

Masaryková Ivana – vedoucí školní jídelny

Kohoutová Iveta – kuchařka

Mikešová Eva – kuchařka

Opustilová Dana – kuchařka

Vrbová Lenka – kuchařka

Výchovný poradce

Mgr. Radka Hlaváčová
radka.hlavacova@skolalochovice.cz
konzultace ohledně výchovných problémů včetně doporučení odborných pracovišť

Mgr. Jana Procházková
jana.prochazkova@skolalochovice.cz
konzultace k volbě povolání

Metodik prevence patologických jevů

Ing. Jana Karásková
jana.karaskova@skolalochovice.cz
Prevence sociálně patologických jevů

Správní zaměstnanci

Daniela Černá

Irena Ščepková

Ladislav Bárta