+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Péče o dítě

Péče o dítě

Ve družině pracují vychovatelky

Jitka Ernestová
Miroslava Pazderníková, DiS.
Mgr. Petra Pokorná
Martina Švarcová
Eliška Rolcová

Školní družina má 3 oddělení, kapacita 30 dětí

Školní družina má 3 oddělení, která se naplňují nejvýše do počtu 30 žáků.
ŠD navštěvují žáci 1. stupně (žáci 1. – 5. třídy).
Družina je členěná na několik hracích koutků, dvě herny a třídu, které jsou bohatě vybavené hrami, stavebnicemi, sportovními potřebami, pomůckami na výtvarnou a pracovní činnost, tyto prostory jsou využívány při ranní ŠD a převážně pro 1. oddělení ŠD. 2. a 3. využívá prostory v ZŠ.

Pracujeme s dětmi podle školního vzdělávacího programu
„Kdo si hraje, nezlobí”.

Pracujeme s dětmi podle školního vzdělávacího programu „Kdo si hraje, nezlobí".

 • veškeré činnosti ve ŠD přizpůsobujeme věku a individuálním schopnostem dětí, jejich zájmům a také materiálním podmínkám naší družiny
 • pro děti jsou pravidelně připravovány výtvarné, pracovní, hudební, literární, poznávací a pohybové a sportovní činnosti
 • při pěkném počasí nezapomínáme na každodenní pobyt venku, který slouží k obnovení duševních a fyzických sil
 • aktivně se zapojujeme do celoškolních projektů. Pořádáme příležitostné akce – jarmark, dětský karneval, vánoční diskotéka, výroba dárků pro budoucí prvňáčky k zápisu do první třídy, soutěže ve sportu, všeobecných znalostech apod.
 • děti tráví svůj volný čas v prostorách ŠD, které jsou vybaveny hračkami, stolními hrami, věcmi pro výtvarné, sportovní, odpočinkové a jiné činnosti
 • v průběhu všech činností se snažíme vést žáky k neagresivnímu chování, ke vzájemné spolupráci, k zodpovědnosti a především k samostatnému řešení problémů, k získávání různých znalostí a dovedností

Rády bychom, aby se ze školní družiny stalo místo plné pohody, relaxace,
kde děti mohou rozvíjet své zájmy a dovednosti a zajímavě trávit volný čas.

Pravidla chování žáků ve školní družině

 • Ve ŠD je žák povinen se řídit pokyny vychovatelky a zachovat všechna ustanovení školního řádu/řádu školní družiny včetně pravidel slušného chování.
 • V ŠD se žák chová přátelsky, uklízí po sobě a vypůjčené věci v pořádku vrací na své místo.
 • Žák si může dobrovolně zvolit, dle nabídky, činnost, které se chce v průběhu družiny věnovat.
 • Při pobytu v ŠD může žák jíst a píst podle svých potřeb.
 • Žák má vhodné oblečení a obuv pro činnosti v ŠD i pro pobyt venku (hřiště), převléká se v šatně ŠD.
 • Žáci dodržují základní hygienická pravidla (mytí rukou před jídlem, po použití WC, po návratu z jakékoliv činnosti vykonané mimo prostory ŠD).
 • K obědu přicházejí společně s vychovatelkou, která si děti přebírá u šatny školy, a při jídle se chovají dle pravidel správného stolování.
 • Žák šetří zařízení a vybavení školní družiny, jenž mu bylo svěřeno a svévolně je nepoškozuje.
 • Narušuje-li žák opakovaně řád a pravidla chování školní družiny, může být, po schválení ředitelky školy, z tohoto zařízení vyloučen.