+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Zdravé stravování

Zdravé stravování

Množství vydávaných pokrmů

Od 1.1.2017 by měly školní jídelny informovat strávníky o množství vydávaných pokrmů.
K dnešnímu dni nebyl vydán příslušným ministerstvem žádný prováděcí předpis.

Zatím tedy není jasné, jakým způsobem mají strávníci příslušné informace obdržet. Není definována žádná forma sdělení (papírová, elektronická, apod.). Není jasné, zda mají být uvedené informace přiložené ke každému vydávanému pokrmu nebo zda stačí jeden obecný formulář pro všechna vydávaná jídla atd. Zákon ale platí a je potřeba nějak zajistit splnění povinností vyplývajících z tohoto zákona.

Alergeny