+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Informační centrum školy

Informační centrum školy

Informační centrum, běžně nazývané infocentrum, slouží žákům jako studovna i učebna.
Výchovně vzdělávací činnost v tomto zařízení má podporovat všeobecný rozvoj zájmů, znalostí i tvořivých schopností žáků. Nedílnou součástí této oblasti je také prevence sociálně patologických jevů a prevence bezpečnosti a ochrany zdraví žáků.

V infocentru si žáci čtou prezenčně vypůjčené tituly, píší domácí úkoly či připravují referáty a projekty. Využívají různé encyklopedie, slovníky i notebooky, které ale nelze používat k hraní her. Pedagog konající dohled jim může pomoci ve výběru vhodné literatury. Děti si zde také mohou hrát deskové hry.

Do infocentra přihlášení žáci samostatně docházejí v době, kdy nemají výuku, především po vyučování do doby než mají zajištěnou dopravu ze školy domů. Otevřeno je v hodinách, kdy je zajištěn pedagogický dohled, tj. obvykle od 13:45 do 15:00 hodin.

Žáci musí dodržovat vnitřní řád infocentra obsažený v přihlášce pro uživatele, kterou podepisuje žák i rodiče.

Přihlášku a vnitřní řád IC naleznete v záložce dokumenty školy.