+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Mateřská škola

Mateřská škola

Naše mateřská škola je umístěna na klidném místě, dostatečně přístupném a dostupném, obklopeném zelení (v její blízkosti se nachází park, hřiště, louka), v samostatné budově za zdravotním střediskem, nedaleko hlavní silnice.

V současné době využívá mateřská škola pro svůj provoz tři pavilony:

třída I. – Broučci
třída II. – Koťata
třída III. – Slůňata

Celková kapacita 81 dětí- Kapacita školy je nejvyšší možná podle rejstříku škol a školských zařízení a dle rozhodnutí hygieny.

Rozdělení do tříd je dle principu věkové homogenity, proto je rozdělení následující:

Broučci 3-4 roky.

Koťata 4-5 let.

Slůňata 5-6 let.

Každá třída vzniká ,,od nejstaršího po nejmladší“ vždy odpočítáváme počet dětí dle kapacity třídy.

S dětmi pracujeme podle Školního vzdělávacího programu ,,Poznáváme a objevujeme svět kolem nás“.
V budově je školní kuchyně, která je také součástí našeho právního subjektu

Měsíční poplatek za MŠ: 350 Kč

Vybrané odkazy

Péče
o děti

Individuální přístup učitelky k dítěti ..

Třídy
kapacita 81 dětí

třída I. – Broučci
třída II. – Koťata
třída III. – Slůňata

Akce

Školní rok 2021/2022

Dokumenty

Dokumenty a přílohy PDF ke stažení ..

Fotoarchiv

Archív fotografií z akcí MŠ ..

Fotogalerie
třída Koťata

Prohlédněte si fotografie z akcí mateřské školy ..

Fotogalerie
třída Slůňata

Prohlédněte si fotografie z akcí mateřské školy ..

Fotogalerie
třída Broučci

Prohlédněte si fotografie z akcí mateřské školy ..

Pravidelné aktivity

Pravidelné akce MŠ

 • kurzy plavání
 • návštěva solné jeskyně
 • posvícenské pečení koláčů
 • mikulášská nadílka
 • karneval s maskami
 • vystoupení pro důchodce
 • vítání občánků
 • pálení čarodějnic
 • Den Země
 • škola v přírodě
 • táborák s rodiči

a další, které uvádíme v nabídce Akce MŠ

Zaměstnanci MŠ

Vedoucí mateřské školy
Kateřina Vinšová

 

Pedagogičtí pracovníci
Martina Babková
Alena Komzáková
Radka Procházková
Eva Kratochvílová
Kateřina Vinšová

Školní asistent
Lenka Poláchová

 

Správní zaměstnanci
Lenka Poláchová
Olga Špalková

Historie MŠ

Mateřská škola byla v Lochovicích zřízena již v roce 1947. Škola byla umístěna v budově obecné a měšťanské školy.

V červenci roku 1978 bylo započato s výstavbou nové mateřské školy. Tato se stavěla ze sdružených prostředků MNV Lochovice, SS Lochovice a ZPAP Lochovice. V této akci byla mateřská škola postavena za brigádnické pomoci rodičů dětí, měla 3 pavilony, s kapacitou 90 dětí a školní kuchyni. Jeden pavilon zůstal pro nedostatek dětí uzavřen.

Dne 10. 4. 1984 došlo po mnohaletém úsilí ke slavnostnímu otevření nové školy a dne 16. 4. 1984 bylo započato s vyučováním. Pro provoz mateřské školy byly využity dva pavilony, do užívání byla mateřská škola předána závodům Státní statek Lochovice a ZPAP Lochovice, bylo přijato 59 dětí. Od roku 1992 do roku 2003 byla mateřská škola jednotřídní. Od 1. 1. 2013 jsme součástí právního subjektu ZŠ a MŠ Lochovice.

Video

Virtuální okénko