+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Projekty školy

Projekty dotované MŠMT

EU OOV
Zaměření projektu: Podpora výchovně vzdělávací práce

Šablony I – OPJAK – Lochovice

Šablony I – OPJAK je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání a spolupráci s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005971

Pomáháme školám k úspěchu
Patříme ke školám zapojeným do projektu Pomáháme školám k úspěchu, s jehož podporou rozvíjíme u našich žáků čtenářství a pisatelství, čtenářskou i kritickou gramotnost. Vedení školy i učitelé posilují ve škole kulturu podporující učení žáků a profesní rozvoj učitelů. Projekt Pomáháme školám k úspěchu iniciovala a dlouhodobě podporuje Nadace The Kellner Family Foundation. www.kellnerfoundation.cz

Předškolák  – spolupráce MŠ a ZŠ
Zaměření projektu: Podpora předškoláků před vstupem do školy

Rodiče vítáni
Zaměření projektu: Vzájemná přínosná komunikace mezi školou a zákonnými zástupci

Tandem – Němčina nekouše
Zaměření projektu: Podpora výuky žáků v německém jazyce

Recyklohraní
Zaměření projektu: Ochrana životního prostředí

TAK-TIK
Zaměření projektu: Rozvoj logického a matematického myšlení žáků

Než zazvoní
Zaměření projektu: Volba povolání žáků 9.ročníku

Zdravé zuby
Zaměření projektu: Prevence zubní hygieny

Školní mléko
Zaměření projektu: Podpora zdravého životního stylu – mléčné výrobky

Ovoce do škol
Zaměření projektu: Podpora zdravého životního stylu – správné stravovací návyky

Školní, okresní kolo rec. soutěže
Zaměření projektu: Podpora čtenářské gramotnosti zaměřena na umělecký přednes

Bezbariérový přístup do školy a modernizace učebny přírodních věd
je spolufinancován evropskou unií
Zaměření projektu: zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Certifikáty, projekty a partneři školy