+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Akce družiny

Akce družiny

Kalendář

Září

zápis do ŠD, seznámení s novými kamarády, seznámení s režimem ŠD, komunikační hry

Říjen

podzimní vycházky, hry v přírodě

Listopad

přírodniny, podzimní vyrábění

Prosinec

mikulášská diskotéka, výroba vánočních dárků, vystoupení na rozsvícení vánočního stromečku v Lochovicích, Vánoce

Leden

podle počasí hry na sněhu a se sněhem, výroba dárků pro budoucí prvňáčky

Únor

karneval v ŠD, pohádkový měsíc

Březen

těšíme se na jaro, Velikonoce

Duben

pozorování přírody, hry v přírodě

Květen

Den matek, hry na hřišti

Červen

léto nastává, Den otců, těšíme se na prázdniny, hodnocení celoroční soutěže, táborák

V průběhu školního roku se zapojujeme do akcí pořádaných školou:
podzimní výstava, výroba dárků pro bývalé zaměstnance a pro budoucí prvňáčky,
výtvarné soutěže, workshopy atd.