+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Učivo 6. ročník

Pomůcky a učivo 6. ročník

Učivo

Prosinec

Český jazyk: Přídavná jména, koncovky přídavných jmen, druhy, stupňování
Literatura – Pověsti – Staré pověsti české
Sloh – Dopis, popis

Zeměpis – Čas na Zemi ( letní, zimní čas, časová pásma)

Matematika: násobení desetinných čísel celým číslem i číslem desetinným

Fyzika: Magnetické a elektrické vlastnosti látek

Anglický jazyk: Family, family tree, Christmas – traditions, songs, vocabulary

Leden

Fyzika: Elektrické vlastnosti látek, Veličiny: Délka

Kalendář akcí
21. 12. 2021 Vánoční besídka ve třídě
22. 12. 2021 Ředitelské volno
Od 23. 12. vánoční prázdniny, nástup do školy 3. 1. 2022

Pomůcky
Pomůcky na VV
vodovky, tempery, pastelky, voskovky, suché pastely, tuš černá, tužka měkká, štětce ploché i kulaté, guma, lepidlo, klovatina, kelímky, hadr, podložka, paleta (či tácek), triko na převlečení, to vše v kufříku nebo pevné krabici
Pomůcky na TV
sportovní oděv ven i do tělocvičny, sportovní obuv ven, sálová obuv