+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Učivo 6. ročník

Pomůcky a učivo 6. ročník

Pomůcky

Pomůcky na M
rýsovací potřeby: pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr, kružítko, tužka ( mikrotužka)

Pomůcky na VV
vodovky, tempery, pastelky, voskovky, suché pastely, tuš černá, tužka měkká, štětce ploché i kulaté, guma, lepidlo, klovatina, kelímky, hadr, podložka, paleta (či tácek), triko na převlečení, to vše v kufříku nebo pevné krabici

Pomůcky na TV
sportovní oděv ven i do tělocvičny, sportovní obuv ven, sálová obuv

Učivo

únor- duben

Český jazyk:

  • Tvarosloví – číslovky ( druhy, vzory, koncovky, skloňování, stupňování)
  • Popis – osoby
  • Národní literatura – dobrodružná literatura, K.May, J.London

Anglický jazyk: 

Present simple

Daily life, adverbs of frequency

Timetable, Subjects

Telling time, Happy Easter

Matematika:násobky a dělitelé, obvody útvarů

Fyzika: vleičiny a jejich jednotky, objem, hustota, teplota

Přírodopis: 

  • březen: žahavci a kroužkovci – charakteristika skupiny a vybraní zástupci
  • duben: měkkýši – charakteristika skupiny a vybraní zástupci
  • květen, červen: členovci – charakteristika skupiny a vybraní zástupci

Zeměpis: mapa – mapové prvky, tvorba map, krajinná sféra, zemský povrch

Dějepis: Starověké Řecko – Krétsko egejská kultura, klasické polis, Homérovy eposy, řečtí bohové, Athény, Sparta, řecko-perské války, peloponéské války, kultura klasického Řecka