+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Učivo 6. ročník

Učivo 6. ročník

Matematika

opakování 5. ročníku

desetinná čísla (číselná osa, zápis, čtení, matematické operace)

Český jazyk

 • opakování učiva 5.ročníku (vyjmenovaná slova)
 • Slovní druhy
 • Lidová slovesnost
 • úvod do slohu – mluvený a písemný projev, tiskopisy

Anglický jazyk

 • opakování učiva 5. ročníku
 • číslovky, abeceda, zvířata
 • cestování, prázdniny

Dějepis

 • úvod do učiva
 • význam zkoumání dějin, historické prameny
 • čas a prostor
 • člověk a společnost v pravěku

Zeměpis 

 • Vesmír, Slunce a sluneční soustava
 • Pohyby Země

Informatika

 • Poučení o řádu učebny
 • šifry obrázkové a symboly
 •  písmenné kódy

Pomůcky:

matematika – trojúhelník, pravítko, úhloměr, kružítko, tvrdá tužka (vždy oznámím předem, kdy budou rýsovací pomůcky třeba)

tělesná výchova – sportovní oblečení (ven i do tělocvičny), sálová obuv do tělocvičny

výtvarná výchova – vodovky, tempery, pastelky, voskovky, suché pastely, tuš černá, tužka měkká, štětce ploché i kulaté, guma, lepidlo, klovatina, kelímky, hadr, podložka, paleta (či tácek), triko na převlečení, to vše v kufříku nebo pevné krabici