+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Učivo 6. ročník

Pomůcky a učivo 6. ročník

Pomůcky

Pomůcky na M
rýsovací potřeby: pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr, kružítko, tužka ( mikrotužka)

Pomůcky na VV
vodovky, tempery, pastelky, voskovky, suché pastely, tuš černá, tužka měkká, štětce ploché i kulaté, guma, lepidlo, klovatina, kelímky, hadr, podložka, paleta (či tácek), triko na převlečení, to vše v kufříku nebo pevné krabici

Pomůcky na TV
sportovní oděv ven i do tělocvičny, sportovní obuv ven, sálová obuv

Učivo

Září – Listopad

Český jazyk:

  • Rozvrstvení národního jazyka, tvarosloví, podstatná jména
  • Tiskopisy, jednoduché komunikační výrazy
  • Národní literatura, bajky

Anglický jazyk: dokončení učebnice Our world, od listopadu Bloggers 1 – číslovky, měsíce, řadové číslovky, hláskování

Matematika: Opakování učiva 5: ročníku, desetinná čísla

Fyzika: Látky a tělesa

Přírodopis: vznik a vývoj života, buňka

Zeměpis: Vesmír, Sluneční soustava, Měsíc, Planeta Země

Dějepis: Význam zkoumání dějin, historický prostor a čas, historické prameny. Člověk a lidská společnost v pravěku.