+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Učivo 6. ročník

Pomůcky a učivo 6. ročník

Učivo

Květen:

Matematika: dělitelnost čísel

Fyzika: Hustota, teplota,teplotní roztažnost

Anglický jazyk: Můj dům, vybavení domu, zájmena, sloveso muset

Dějepis: Starověký Řím – království, republika

Kalendář akcí
22. 6. školní výlet

Pomůcky
Pomůcky na VV
vodovky, tempery, pastelky, voskovky, suché pastely, tuš černá, tužka měkká, štětce ploché i kulaté, guma, lepidlo, klovatina, kelímky, hadr, podložka, paleta (či tácek), triko na převlečení, to vše v kufříku nebo pevné krabici
Pomůcky na TV
sportovní oděv ven i do tělocvičny, sportovní obuv ven, sálová obuv