+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Školní jídelna

Školní jídelna

Školní jídelna při ZŠ a MŠ Lochovice sídlí na adrese Lochovice 333. Každý pracovní den vytváří zázemí nejen pro děti z mateřské školy a základní školy, stravují se zde i senioři a zaměstnanci různých subjektů v Lochovicích.

Pro pohodlí strávníků se modernizovala školní jídelna. Děkujeme Obecnímu úřadu Lochovice za příspěvek pro zakoupení nových židlí a stolů.

V letních prázdninových měsících za podpory obecního úřadu a dozoru pana Křivánka byl zhotovený, velmi praktický, pult k výdejnímu okýnku. Děkujeme.

Vybrané odkazy

Strava.cz
aplikace

Elektronická aplikace

Jídelníček

Jídelníček školní jídelny ..

Zdravé
stravování

Informace o stravě a potravinách ..

Dokumenty
ŠJ

Dokumenty a přílohy PDF ke stažení ..

Úryvky z vnitřního řádu ŠJ

V době konání školních akcí (výlety, divadlo…) obědy odhlašuje vedoucí akce 2 dny předem.

Při onemocnění dítěte odhlašuje a přihlašuje obědy rodič (zákonný zástupce) osobně, telefonicky ve školní jídelně u vedoucí stravování (popř. u kuchařky ŠJ) na telefonním čísle: 313 101 034. Nyní nově i je možnost přihlásit i odhlásit strávníka e-mailem: jidelna.lochovice@skolalochovice.cz – do 6,30 hod. – denně.

První den nemoci dítěte je možno si oběd odnést v jídlonosiči. Obědy v době nemoci budou odhlášeny až od následujícího dne. Neodhlášený a neodebraný oběd je účtován a není za něj náhrada.

Ceník stravy

věková skupina
3 – 6 let
dopolední svačina 13,- Kč   (11 Kč + 2 Kč pitný režim)
odpolední svačina 10,- Kč
oběd 21,- Kč
dítě v MŠ, kterému bude během školního roku 7 let, oběd 25,- Kč

věková skupina
7 – 10 let
oběd 25,- Kč

věková skupina
11 – 14 let
oběd 27,- Kč

věková skupina
15 a více let
oběd 30,- Kč

cizí strávníci a důchodci
oběd 70,- Kč