Základní škola v Lochovicích je součástí subjektu Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun, příspěvková organizace. Jedná se o úplnou základní školu, kterou navštěvují žáci z Lochovic, z místních částí Obora a Netolice, dále z Libomyšle, Lhotky a z dalších okolních měst a vesnic.

Škola byla založena roku 1903, v sedmdesátých letech prošla rekonstrukcí a byl přistavěn zadní trakt, který dnes slouží 1. stupni. 1. 1. 2003 se škola sloučila s místní mateřskou školou a školní jídelnou a získala právní subjektivitu. Všechny ročníky ZŠ Lochovice jsou vzdělávány podle našeho školního vzdělávacího programu ŠVP ZV Cesta za poznáním, který vypracovaly učitelky naší školy.

AKTUALITY

Zeměpisná olympiáda 2021

Provoz školy od 1.března 2021

Dotazníkové šetření - distanční vzdělávání

Informace k přijímacímu řízení

Úřední hodiny

Konzultace pedagogů v době distanční výuky

Schváleny rozpočet 2021

Akce školy

Krásné prožití svátků vánočních přejí zaměstnanci a děti ZŠ a MŠ -  VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

 

VIRTUÁLNÍ OKÉNKO DO NAŠÍ ŠKOLY