Základní škola v Lochovicích je součástí subjektu Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun, příspěvková organizace. Jedná se o úplnou základní školu, kterou navštěvují žáci z Lochovic, z místních částí Obora a Netolice, dále z Libomyšle, Lhotky a z dalších okolních měst a vesnic.

Škola byla založena roku 1903, v sedmdesátých letech prošla rekonstrukcí a byl přistavěn zadní trakt, který dnes slouží 1. stupni. 1. 1. 2003 se škola sloučila s místní mateřskou školou a školní jídelnou a získala právní subjektivitu. Všechny ročníky ZŠ Lochovice jsou vzdělávány podle našeho školního vzdělávacího programu ŠVP ZV Cesta za poznáním, který vypracovaly učitelky naší školy.

Aktuality

Upozornění: Od 2. pololetí na podnět Žákovské rady bude opět zahájen prodej zdravých svačinek (tyčinek)

Informace k LVVZ

Informace k okresnímu kolu recitační soutěže

Pozvánka na školní kolo recitace 2018

Volby do školské rady

Seznam přijatých žáků do 1.ročníku

Úhrada_stravného

Akce školy

 

Začátek školního roku 2017/2018

 

Vytvořeno ve spolupráci s Muzeem Karla Zemana za použití kulis inspirovaných Karlem Zemanem a motivu Vltavy Bedřicha Smetany