Základní škola v Lochovicích je součástí subjektu Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun, příspěvková organizace. Jedná se o úplnou základní školu, kterou navštěvují žáci z Lochovic, z místních částí Obora a Netolice, dále z Libomyšle, Lhotky a z dalších okolních měst a vesnic.

Škola byla založena roku 1903, v sedmdesátých letech prošla rekonstrukcí a byl přistavěn zadní trakt, který dnes slouží 1. stupni. 1. 1. 2003 se škola sloučila s místní mateřskou školou a školní jídelnou a získala právní subjektivitu. Všechny ročníky ZŠ Lochovice jsou vzdělávány podle našeho školního vzdělávacího programu ŠVP ZV Cesta za poznáním, který vypracovaly učitelky naší školy.

Aktuality

Enviromentální výchova

 Beseda "Křeslo pro hosta"

Pozvánka na besedu "Křeslo pro hosta" Fotografie z akce

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku

Pozvánka pro rodiče žáků 2. třídy - Den matek

Upozornění: Od 2. pololetí na podnět Žákovské rady bude opět zahájen prodej zdravých svačinek (tyčinek)

Výsledky voleb do školské rady 17. 4. 2018

Článek o recitační soutěži 20. 3. 2018

Úhrada_stravného

Akce školy

 

Začátek školního roku 2017/2018

 

Vytvořeno ve spolupráci s Muzeem Karla Zemana za použití kulis inspirovaných Karlem Zemanem a motivu Vltavy Bedřicha Smetany