Základní škola v Lochovicích je součástí subjektu Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun. Jedná se o úplnou základní školu, kterou v letošním školním roce navštěvuje 165 dětí z Lochovic, z místních částí Obora a Netolice, dále z Libomyšle, Lhotky a z dalších okolních měst a vesnic.

Škola byla založena roku 1903, v sedmdesátých letech prošla rekonstrukcí a byl přistavěn zadní trakt, který dnes slouží 1. stupni. 1.1.2003 se škola sloučila s místní mateřskou školou a školní jídelnou a získala právní subjektivitu. Všechny ročníky ZŠ Lochovice jsou vzdělávány podle našeho školního vzdělávacího programu ŠVP ZV Cesta za poznáním, který vypracovaly učitelky naší školy.

Aktuality

Den otevřených dveří v 1. třídě

Akce školy BŘEZEN

Slavnostní shromáždění žáků v areálu školy 1. 9. 2016, více fotografií v Galerii - Společné akce

Zápis do 1.r. (v sekci Zápis do 1.r.)

Náš 1. stupeň

Náš 1. stupeň

Vytvořeno ve spolupráci s Muzeem Karla Zemana za použití kulis inspirovaných Karlem Zemanem a motivu Vltavy Bedřicha Smetany