Základní škola v Lochovicích je součástí subjektu Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun, příspěvková organizace. Jedná se o úplnou základní školu, kterou navštěvují žáci z Lochovic, z místních částí Obora a Netolice, dále z Libomyšle, Lhotky a z dalších okolních měst a vesnic.

Škola byla založena roku 1903, v sedmdesátých letech prošla rekonstrukcí a byl přistavěn zadní trakt, který dnes slouží 1. stupni. 1. 1. 2003 se škola sloučila s místní mateřskou školou a školní jídelnou a získala právní subjektivitu. Všechny ročníky ZŠ Lochovice jsou vzdělávány podle našeho školního vzdělávacího programu ŠVP ZV Cesta za poznáním, který vypracovaly učitelky naší školy.

AKTUALITY

Konzultace pedagogů v době distanční výuky

Z důvodu vydání "Krizového opatření o  provozu škol a školských zařízení" je omezen provoz školy od 14. října do 1. listopadu. Podrobnější informace k provozu na naší ZŠ a MŠ Lochovice naleznete zde:

Nová opatření 12.10-2.11.2020

Směrnice - distanční vzdělávání

Dodatek_školního_řádu č.1

Škola Lochovice přijala výzvu

Wocabee motivuje žáky k učení jazyků

Základní škola v Lochovicích má novou učebnu přírodních věd

Žádáme žáky, rodiče i ostatní veřejnost, aby při vstupu do budovy školy dodržovali bezpečnostní opatření  a zakrývali si ústa i nos rouškou. Děkujeme za pochopení.

Zavedení elektronické žákovské knížky

 

Schválený rozpočet školy pro rok 2020

Akce školy

 

VIRTUÁLNÍ OKÉNKO DO NAŠÍ ŠKOLY

:00