Základní škola v Lochovicích je součástí subjektu Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun. Jedná se o úplnou základní školu, kterou v letošním školním roce navštěvuje 165 dětí z Lochovic, z místních částí Obora a Netolice, dále z Libomyšle, Lhotky a z dalších okolních měst a vesnic.

Škola byla založena roku 1903, v sedmdesátých letech prošla rekonstrukcí a byl přistavěn zadní trakt, který dnes slouží 1. stupni. 1.1.2003 se škola sloučila s místní mateřskou školou a školní jídelnou a získala právní subjektivitu. Všechny ročníky ZŠ Lochovice jsou vzdělávány podle našeho školního vzdělávacího programu ŠVP ZV Cesta za poznáním, který vypracovaly učitelky naší školy.

Aktuality

Provozní doba o prázdninách

Další školní rok končí…

Naši prvňáčci nakonci školního roku 2015/2016

Naši prvňáčci nakonci školního roku 2015/2016

Vytvořeno ve spolupráci s Muzeem Karla Zemana
za použití kulis inspirovaných Karlem Zemanem
a motivu Vltavy Bedřicha Smetany