Základní škola v Lochovicích je součástí subjektu Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun, příspěvková organizace. Jedná se o úplnou základní školu, kterou navštěvují žáci z Lochovic, z místních částí Obora a Netolice, dále z Libomyšle, Lhotky a z dalších okolních měst a vesnic.

Škola byla založena roku 1903, v sedmdesátých letech prošla rekonstrukcí a byl přistavěn zadní trakt, který dnes slouží 1. stupni. 1. 1. 2003 se škola sloučila s místní mateřskou školou a školní jídelnou a získala právní subjektivitu. Všechny ročníky ZŠ Lochovice jsou vzdělávány podle našeho školního vzdělávacího programu ŠVP ZV Cesta za poznáním, který vypracovaly učitelky naší školy.

AKTUALITY

Vánoční besídka - 10.12. od 16h

Slavnost slabikáře

Pohádkový týden

Deváťáci vzpomínají na Halloween

fotografie z Halloweenu prvňáčků a deváťáků v galerii 9. třídy

 Žáci 3. třídy na návštěvě OÚ

Projekt společné práce prvňáků a deváťáků - vypráví deváťáci

Akce školy

V rámci projektového týdne Pohádka navštívili prvňáčci společně s deváťáky učebnu PC a procvičovali si znalosti.

 

Vytvořeno ve spolupráci s Muzeem Karla Zemana za použití kulis inspirovaných Karlem Zemanem a motivu Vltavy Bedřicha Smetany