Základní škola v Lochovicích je součástí subjektu Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun, příspěvková organizace. Jedná se o úplnou základní školu, kterou navštěvují žáci z Lochovic, z místních částí Obora a Netolice, dále z Libomyšle, Lhotky a z dalších okolních měst a vesnic.

Škola byla založena roku 1903, v sedmdesátých letech prošla rekonstrukcí a byl přistavěn zadní trakt, který dnes slouží 1. stupni. 1. 1. 2003 se škola sloučila s místní mateřskou školou a školní jídelnou a získala právní subjektivitu. Všechny ročníky ZŠ Lochovice jsou vzdělávány podle našeho školního vzdělávacího programu ŠVP ZV Cesta za poznáním, který vypracovaly učitelky naší školy.

AKTUALITY

Podle pokynů MZ upozorňujeme na povinnost nošení roušek žáků druhého stupně i ve třídách během vyučování. Nařízení platí od pátku 18.9.2020!!!

Žádáme žáky, rodiče i ostatní veřejnost, aby při vstupu do budovy školy dodržovali bezpečnostní opatření  a zakrývali si ústa i nos rouškou. Děkujeme za pochopení.

Zavedení elektronické žákovské knížky

 

Závěrečné shrnutí dotazníkového šetření distanční výuky

Schválený rozpočet školy pro rok 2020

Akce školy

 

VIRTUÁLNÍ OKÉNKO DO NAŠÍ ŠKOLY