Základní škola v Lochovicích je součástí subjektu Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun, příspěvková organizace. Jedná se o úplnou základní školu, kterou navštěvují žáci z Lochovic, z místních částí Obora a Netolice, dále z Libomyšle, Lhotky a z dalších okolních měst a vesnic.

Škola byla založena roku 1903, v sedmdesátých letech prošla rekonstrukcí a byl přistavěn zadní trakt, který dnes slouží 1. stupni. 1. 1. 2003 se škola sloučila s místní mateřskou školou a školní jídelnou a získala právní subjektivitu. Všechny ročníky ZŠ Lochovice jsou vzdělávány podle našeho školního vzdělávacího programu ŠVP ZV Cesta za poznáním, který vypracovaly učitelky naší školy.

AKTUALITY

Velikonoční dílny

Provozní doba školní družiny 18. 4. 2019 

Křeslo pro hosta - M. Nosek - článek

Pozvánka k zápisu do 1. ročníku

Zápis do MŠ 2019-2020

Den otevřených dveří v 1. ročníku

Výsledková listina školního kola recitační soutěže

Zápis do 1. ročníku - pozvánka

Návrh rozpočtu na rok 2019 k nahlédnutí v Dokumentech ke stažení

Projekt Předškolák

Akce školy

školní časopis Puclík

 

Deváťáci a prvňáčci

 

Vytvořeno ve spolupráci s Muzeem Karla Zemana za použití kulis inspirovaných Karlem Zemanem a motivu Vltavy Bedřicha Smetany