Základní škola v Lochovicích je součástí subjektu Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun, příspěvková organizace. Jedná se o úplnou základní školu, kterou navštěvují žáci z Lochovic, z místních částí Obora a Netolice, dále z Libomyšle, Lhotky a z dalších okolních měst a vesnic.

Škola byla založena roku 1903, v sedmdesátých letech prošla rekonstrukcí a byl přistavěn zadní trakt, který dnes slouží 1. stupni. 1. 1. 2003 se škola sloučila s místní mateřskou školou a školní jídelnou a získala právní subjektivitu. Všechny ročníky ZŠ Lochovice jsou vzdělávány podle našeho školního vzdělávacího programu ŠVP ZV Cesta za poznáním, který vypracovaly učitelky naší školy.

AKTUALITY

Provoz školy od 12. dubna 2021

Testování - informace pro rodiče

Nabídka volného pracovního místa

Pozvánka k zápisu do 1. ročníku 2021

Stravování_-_nová aplikace

Informace k přijímacímu řízení

ÚŘEDNÍ HODINY

Konzultace pedagogů v době distanční výuky

Schválený rozpočet 2021

Akce školy

 

VIRTUÁLNÍ OKÉNKO DO NAŠÍ ŠKOLY