Základní škola v Lochovicích je součástí subjektu Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun. Jedná se o úplnou základní školu, kterou v letošním školním roce navštěvuje 165 dětí z Lochovic, z místních částí Obora a Netolice, dále z Libomyšle, Lhotky a z dalších okolních měst a vesnic.

Škola byla založena roku 1903, v sedmdesátých letech prošla rekonstrukcí a byl přistavěn zadní trakt, který dnes slouží 1. stupni. 1.1.2003 se škola sloučila s místní mateřskou školou a školní jídelnou a získala právní subjektivitu. Všechny ročníky ZŠ Lochovice jsou vzdělávány podle našeho školního vzdělávacího programu ŠVP ZV Cesta za poznáním, který vypracovaly učitelky naší školy.

Aktuality

Seznam přijatých žáků do 1.ročníku

Akce školy Červen

 Akce ve druhé polovině školního roku 2016/2017:

Školní družina

Mateřská škola

Základní škola

Úhrada_stravného

Prvňáčci

Třeťáci

Škola v přírodě 

Páťáci

Osmá třída - výlet do technického muzea

 
Náš 1. stupeň

Náš 1. stupeň

Vytvořeno ve spolupráci s Muzeem Karla Zemana za použití kulis inspirovaných Karlem Zemanem a motivu Vltavy Bedřicha Smetany