Základní škola v Lochovicích je součástí subjektu Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun, příspěvková organizace. Jedná se o úplnou základní školu, kterou navštěvují žáci z Lochovic, z místních částí Obora a Netolice, dále z Libomyšle, Lhotky a z dalších okolních měst a vesnic.

Škola byla založena roku 1903, v sedmdesátých letech prošla rekonstrukcí a byl přistavěn zadní trakt, který dnes slouží 1. stupni. 1. 1. 2003 se škola sloučila s místní mateřskou školou a školní jídelnou a získala právní subjektivitu. Všechny ročníky ZŠ Lochovice jsou vzdělávány podle našeho školního vzdělávacího programu ŠVP ZV Cesta za poznáním, který vypracovaly učitelky naší školy.

   

AKTUALITY

Školní družina ZŠ a MŠ Lochovice je 31. 1. 2020 (v době pololetních prázdnin) pro nezájem - uzavřena.

Školní družina ZŠ a MŠ Lochovice je 10. 2. - 14. 2. 2020 (v době jarních prázdnin) pro malý počet přihlášených žáků - uzavřena.

Lyžařský kurz 2020

Prvňáčci spali ve škole

Polytechnická výchova ve 3. třídě

Soutěž s Domestosem

Dějepisná olympiáda

Schválený rozpočet školy pro rok 2020

Akce školy

Vytvořeno ve spolupráci s Muzeem Karla Zemana za použití kulis inspirovaných Karlem Zemanem a motivu Vltavy Bedřicha Smetany