Základní škola v Lochovicích je součástí subjektu Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun, příspěvková organizace. Jedná se o úplnou základní školu, kterou navštěvují žáci z Lochovic, z místních částí Obora a Netolice, dále z Libomyšle, Lhotky a z dalších okolních měst a vesnic.

Škola byla založena roku 1903, v sedmdesátých letech prošla rekonstrukcí a byl přistavěn zadní trakt, který dnes slouží 1. stupni. 1. 1. 2003 se škola sloučila s místní mateřskou školou a školní jídelnou a získala právní subjektivitu. Všechny ročníky ZŠ Lochovice jsou vzdělávány podle našeho školního vzdělávacího programu ŠVP ZV Cesta za poznáním, který vypracovaly učitelky naší školy.

Začátek školního roku 2018/2019

Začátek školního roku byl letos v Lochovicích deštivý, čekali jsme, jestli alespoň na chvíli nevykoukne slunce z mraků, ale nakonec jsme se rozešli do tříd. Paní ředitelka Ivana Eklová a starosta obce Lochovice pan Jaroslav Křivánek k nám promluvili z rozhlasu. Aby nám zůstala vzpomínka na tento den, vyfotili se naši prvňáčci společně s deváťáky na oblíbeném místě u laviček. Deváťáci pak 4. 9. společně se svými nejmladšími spolužáky prošli celou školu a navštívili všechny zbývající třídy. Projekt, ve kterém po celý školní rok budou obě třídy spolupracovat, má na naší škole tradici.

AKTUALITY

Návrh rozpočtu na rok 2019 k nahlédnutí v Dokumentech ke stažení

Projekt Předškolák

Akce školy

školní časopis Puclík

Projektový den Ve znamení osmiček

Vyhodnocení ankety: elektronická žákovská knížka

Starší akce z 1. pololetí: Zprávy soví poštou ze čtvrté třídy

Čtenářské kluby už začaly

Podzim ve třetí třídě

Vaření se šestou třídou

Dějepisná olympiáda 2018

Hra Tajemství vojenského kufříku

 

Deváťáci a prvňáčky

 

Vytvořeno ve spolupráci s Muzeem Karla Zemana za použití kulis inspirovaných Karlem Zemanem a motivu Vltavy Bedřicha Smetany