Základní škola v Lochovicích je součástí subjektu Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun, příspěvková organizace. Jedná se o úplnou základní školu, kterou navštěvují žáci z Lochovic, z místních částí Obora a Netolice, dále z Libomyšle, Lhotky a z dalších okolních měst a vesnic.

Škola byla založena roku 1903, v sedmdesátých letech prošla rekonstrukcí a byl přistavěn zadní trakt, který dnes slouží 1. stupni. 1. 1. 2003 se škola sloučila s místní mateřskou školou a školní jídelnou a získala právní subjektivitu. Všechny ročníky ZŠ Lochovice jsou vzdělávány podle našeho školního vzdělávacího programu ŠVP ZV Cesta za poznáním, který vypracovaly učitelky naší školy.

Začátek školního roku 2018/2019

Začátek školního roku byl letos v Lochovicích deštivý, čekali jsme, jestli alespoň na chvíli nevykoukne slunce z mraků, ale nakonec jsme se rozešli do tříd. Paní ředitelka Ivana Eklová a starosta obce Lochovice pan Jaroslav Křivánek k nám promluvili z rozhlasu. Aby nám zůstala vzpomínka na tento den, vyfotili se naši prvňáčci společně s deváťáky na oblíbeném místě u laviček. Deváťáci pak 4. 9. společně se svými nejmladšími spolužáky prošli celou školu a navštívili všechny zbývající třídy. Projekt, ve kterém po celý školní rok budou obě třídy spolupracovat, má na naší škole tradici.

AKTUALITY

Žáci přijatí do ŠD

Projekt Předškolák

Akce školy

Projektový den Ve znamení osmiček

 

Deváťáci a prvňáčky

 

Vytvořeno ve spolupráci s Muzeem Karla Zemana za použití kulis inspirovaných Karlem Zemanem a motivu Vltavy Bedřicha Smetany