+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Učivo 5. ročník

Učivo 5. ročník

Veškeré učivo je průběžně doplňováno v odkazu „nástěnka“ v Bakalářích

Český jazyk – Březen

Tvarosloví -Přídavná jména měkká, jejich skloňování.

Přídavná jména přivlastňovací, jejich skloňování. Zájmena, druhy.

Stupňování přídavných jmen.

Okresní kolo recitační soutěže – vybraní, postupující žáci.

Mimočítanková četba. Přísloví, rčení, hádanky.

Další kolo referátů o knihách. Na II.pol.- každý si přečtě minimálně 1 knihu.

Poezie, lyrika. J.Neruda, K.J. Erben.

Dopis, adresa.

 

 

Matematika

Početní operace:

Sčítání a odčítání přes milion.

Geometrie:

Čtverec a obdélník a jejich konstrukce.

Vlastivěda

1. světová válka.

Československá republika. T.G. Masaryk.

Přírodověda

Život na Žemi. Podnebné pásy. Oceány

 

Anglický jazyk – březen, duben

Telling the time

Feelings

Animals

Describe animals

Easter

 

 

 

 

 

Pomůcky