+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Učivo a aktuality 3. ročník

3. ročník

Pomůcky

Do třetí třídy budeme potřebovat:

přezůvky: pevná obuv (ne pantofle)

v penále: 2x pero (ne propiska), 2x tužku (č.2, č.3), gumu, pastelky, nůžky, ořezávátko se zásobníkem

na vyučování: stírací tabulku, 2x fixy na tabulku, hadřík, jedno balení tahacích kapesníků

VV – štětce alespoň 2, větší a menší – např. č.4 a 8 ( kulaté se špičkou), kelímek na vodu, igelit na lavici, zástěru, suché pastely, vodovky, voskovky, špejle, vatu, tuš, lepidlo v tyčince, tekuté lepidlo, hadřík, modelínu. Tempery bych ráda koupila velké společné, vybírala bych po začátku školního roku 50Kč.  Nebude třeba kufřík, děti mají u mě ve třídě boxíky, do kterých si pomůcky dají.

TV – tričko a trenky, boty s bílou podrážkou do tělocvičny, sportovní obuv a teplákovou soupravu na ven

M – kružítko, trojúhelník s ryskou, pravítko 30cm

ČJ – společně budeme číst Začarovanou třídu od Ivony Březinové, budu ráda, když knihu dětem pořídíte

Kalendář akcí

1.12. Vánoční jarmark od 16:00

Učivo

Český jazyk

 • září – věta, slovo, slabika, hláska, abeceda, měkké a tvrdé souhlásky, slova s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, di, ti, ni, souhlásky s/z, p/b, v/f, t/d
 • říjen – věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice, stavba věty
 • listopad – předpona, kořen, přípona, význam slova
 • prosinec – popis předmětu, osnova, vyjmenovaná slova po vyjm. slova po B,F
 • leden – vyjmenovaná slova po L a M, vyprávění, pozvánka
 • únor – vyjmenovaná slova po P a S, zpráva, vzkaz, oznámení, rozhovor
 • březen – vyjm. slova V, Z, opakování vyjm. sl.
 • duben – tvarosloví, podstatná jména, vlastní jménapřídavná jména až citoslovce, skloňování
 • květen – pád, číslo a rod podst. jmen, časování, osoba, číslo, čas u sloves
 • červen – závěrečné opakování

 

Matematika

 • září – sčítání a odčítání do 100, zaokrouhlování, násobilka 1-5
 • říjen – litr, kilogram, čas, násobilka 6,
 • listopad – scítání a odčítání do 100 s přechody a rozklady, rýsování úseček, násobilka 6
 • prosinec – násobilka 7, 8práce s daty, tabulky, souměrnost
 • leden – násobilka 9, 10, písemné sčítání a odčítání, tělesa, měření délek
 • únor – převádění jednotek délky, čísla 0-1000
 • březen – sčítání a odčítání čísel do 1000 po stovkách, kružnice, průsečík
 • duben – sčítání a odčítání čísel do 1000, přímka, polopřímka
 • květen – opakování násobilky, + a – do 1000, opakování jednotek délky
 • červen – dělení se zbytkem, závěrečně shrnutí učiva

 

Prvouka

 • září – socializace, dopravní výchova
 • říjen – náš domov, město, země, vlast
 • listopad – lidé a Země, Zemský povrch, vodstvo, živočichové
 • prosinec – rodina, práce
 • leden – čas, region, památky, mýty a pověsti
 • únor – látky a jejich vlastnosti
 • březen – živočichové
 • duben – člověk
 • květen – rostliny, houby
 • červen – osobní bezpečí, životospráva