+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Učivo 3. ročník

3. ročník

Pomůcky

Do třetí třídy budeme potřebovat:

přezůvky: pevná obuv (ne pantofle)

v penále: 2x pero (ne propiska), 2x tužku (č.2, č.3), gumu, pastelky, nůžky, ořezávátko se zásobníkem

na vyučování: stírací tabulku, 2x fixy na tabulku, hadřík, tyčinkové lepidlo, pravítko 30cm, pravítko trojúhelník, jedno balení tahacích kapesníků

na TV: sportovní pevnou obuv (ven, do tělocvičny), kraťasy, tričko, mikinu

na VV: kufřík nebo zavírací krabici, zástěru nebo vetší staré tričko, igelitovou podložku na lavici, modelínu, podložku na modelínu, špejle, vatu, tekuté lepidlo Herkules, tempery, paletu, vodovky, kulatý a plochý štětec, zavíratelný kelímek na vodu, hadřík, bavlnku (na barvě nezáleží), černou lihovou fixu (středně silnou).

Kalendář akcí

V letošním roce je naplánovaný plavecký výcvik. Plavání bude zahájeno v únoru 2022.

 

Projekty:

 • 2.9.2021 – Projektový den PREVENCE
 • 8.10.2021 – Okolí naší školy (turistická vycházka, tvoření mapy a značek)
 • 26. 10 .2021 – HALLOWEEN / DUŠIČKY
 • 15.11.2021 – barevný den – BÍLÁ
 • leden – MASOPUST
 • duben – VELIKONOCE
 • duben – Projektový den – Den Země
 • 22.5.2022 – Projektový den ZDRAVÍ
 • 23.5. – spaní ve škole
 • 1.6.2022 – Den dětí

Exkurze:

 • 4.11.2021 – Záchrana zvířat (v ZŠ Lochovice)
 • duben – poznávání  a pozorování živé přírody ( v ZŠ Lochovice)

 

Výlety:

 • červen – školní výlet – Mirákulum

Učivo

Český jazyk

 • září – věta, slovo, slabika, hláska, abeceda, měkké a tvrdé souhlásky, slova s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, di, ti, ni, souhlásky s/z, p/b, v/f, t/d
 • říjen – věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice, stavba věty
 • listopad – předpona, kořen, přípona, vyjm. slova po B,F
 • prosinec – popis předmětu, osnova, vyjmenovaná slova po L,M
 • leden – vyjmenovaná slova po P a S, vyprávění, pozvánka
 • únor – vyjmenovaná slova po V a Z, zpráva, vzkaz, oznámení, rozhovor
 • březen – opakování vyjm. slov, tvarosloví, podstatná jména, vlastní jména
 • duben – přídavná jména až citoslovce, skloňování
 • květen – pád, číslo a rod podst. jmen, časování, osoba, číslo, čas u sloves
 • červen – závěrečné opakování

 

Matematika

 • září – sčítání a odčítání do 100, zaokrouhlování, násobilka 1-5
 • říjen – litr, kilogram, čas, násobilka 6,
 • listopad – násobilka 7, 8, rýsování úseček
 • prosinec – násobilka 9, 10, práce s daty, tabulky, souměrnost
 • leden – písemné sčítání a odčítání, tělesa, měření délek
 • únor – převádění jednotek délky, čísla 0-1000
 • březen – sčítání a odčítání čísel do 1000 po stovkách, kružnice, průsečík
 • duben – sčítání a odčítání čísel do 1000, přímka, polopřímka
 • květen – opakování násobilky, + a – do 1000, opakování jednotek délky
 • červen – dělení se zbytkem, závěrečně shrnutí učiva

 

Prvouka

 • září – socializace, dopravní výchova
 • říjen – náš domov, město, země, vlast
 • listopad – lidé a Země, Zemský povrch, vodstvo, živočichové
 • prosinec – rodina, práce
 • leden – čas, region, památky, mýty a pověsti
 • únor – látky a jejich vlastnosti
 • březen – živočichové
 • duben – člověk
 • květen – rostliny, houby
 • červen – osobní bezpečí, životospráva