+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Učivo 2. ročník

Učivo 2. ročník

LEDEN

Český jazyk

– dělení slov na konci řádku

– dělení hlásek – samohlásky

– psaní u – ú – ů

Matematika

– sčítání desítek,  odčítání po desítkách

 – rozklad čísla na desítky a jednotky

– porovnávání čísel v oboru do 100

Geometrie

– úvod k měření, odhad délky úsečky, jednotky délky – centimetr, decimetr.

 – délka úsečky, měření délky úsečky

Prvouka

– lidé a čas

Anglický jazyk

– Food

– Family, Friends

Pomůcky