+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Učivo 2. ročník

Učivo 2. ročník

ZÁŘÍ

Český jazyk

– opakování učiva 1. ročníku – slovo, věta, přepis, opis, diktát

– abeceda

Matematika

– opakování učiva 1. ročníku – číselný obor 0 – 20 –  desítky a jednotky, porovnávání čísel, sčítání a odčítání bez přechodu přes základ 10

– slovní úlohy – řešení – zápis, výpočet, odpověď

Prvouka

– škola – školní režim a řád,  rozvrh hodin, prostředí školy, třída, pravidla slušného chování

– bezpečná cesta do školy, semafor, dopravní prostředky, činnost chodce, tísňová linka

Anglický jazyk

– Hello again – pozdravy, představování, základní pokyny

– yes or no

Pomůcky