+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Učivo 2. ročník

Učivo 2. ročník

ČERVEN

Český jazyk

 • slovní druhy – podstatná jména, slovesa, předložky
 • vlastní, místní jména
 • věta
 • závěrečné procvičování a opakování učiva

Matematika

sčítání, odčítání do 100 s přechodem pře desítku – opakování

 • – násobení, dělení
 • – dělení 4, 5
 • – dělení nuly, jedničkou
 • – slovní úlohy
 • – závěrečné procvičování a opakování učiva

Prvouka

 • člověk
 • léto

Anglický jazyk

OPAKOVÁNÍ PROBRANÝCH SLOVÍČEK.

animals

 

Pomůcky