+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Učivo 8. ročník

Učivo 8. ročník

Učivo

D

Velká francouzská revoluce, Napoleon Bonaparte
Národní hnutí v Evropě

 

Český jazyk učivo
září Mluvnice – opakování učiva 7. ročníku. Pravopis i/y ve vyjmenovaných slovech, v koncovkách, ve shode Po s Př. Psaní S/Z, bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně.

Sloh – stylistika, práce s informacemi.

Literatura – životopis, memoáry, přednes básně.

říjen  Mluvnice – skladba – věty jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent, VČ: podmět a přísudek, přívlastek, holý větný členSloh – Výtah a výpisky

Literatura – cestopis

listopad Mluvnice – skladba – předmět, infinitiv ve větě, příslovečná určení Sloh – Výtah – 1. velká slohová práce

Literatura – mýtus

prosinec Mluvnice – skladba – interpunkce, spojky podřadící a souřadící, procvičování pravopisu. Sloh – mluvený projev, příprava – výpisky

Literatura – Vánoce v literatuře

leden Mluvnice – doplněk, vedlejší věty. Sloh – charakteristika

Literatura – Horor, balada

únor
březen
duben
květen

 

Německý jazyk učivo
září úvod do učiva, německy mluvící země, internacionalismy,pozdravy, dny v týdnu, čísla, barvy, měsíce, projekt- Německy mluvící země
říjen 1. lekce- Já jsem- představení sebe- jméno, bydliště, země, co mám rád, nerad, tvoření otázek a odpovědí,tykání a vykání,vyplnění dotazníku o sobě
listopad
prosinec
leden
únor
březen
duben
květen

M

 • mnohočleny: sčítání, násobení, dělení, odstraňování závorek
 • vytýkání před závorku, vzorce pro mnohočleny
 • lineární rovnice: řešení, zkouška

 

 • AJ – leden a únor
 • Suggestions; Future plans
 • Dates
 • Traditions
 • Let’s celebrate
 • Space

P

leden: opěrná a svalová soustava

únor: dýchací a cévní soustava

březen: trávicí soustava, metabolismus a výživa

CH

leden: polokovy a kovy

únor: názvosloví v anorganické chemii – úvod

březen: halogenidy a oxidy

F  

 

Z

 • Úvod – ČR
 • Česká Republika

HV  

 • vývoj hudby v Čechách od počátků do renesance, zpěv písní, nácvik vánočních písní

Kalendář akcí

Plánované akce:

23. 1. – školní kolo z olympiády z ang. jazyka

31. 1. – předání výpisu z vysvědčení (6. hodina)

2. 2. – pololetní prázdniny

11. – 17. 3. – jarní prázdniny

19. 3. – beseda se zástupci ÚP Beroun

10. 4. – divadlo v ang. jazyce Společenský sál Hořovice

Pomůcky

Výtvarná výchova:

 • vodovky, tempery, pastelky, voskovky, suché pastely, tuš černá, tužka měkká, štětce ploché i kulaté, guma, lepidlo, klovatina, kelímky, hadr, podložka, paleta (či tácek), triko na převlečení, to vše v kufříku nebo pevné krabici

Matematika:

 • pravítko, pravítko s ryskou, úhloměr, tužka tvrdá, kružítko

Tělesná výchova:

 • sportovní oděv ven i do tělocvičny, sportovní obuv ven, sálová obuv