+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Učivo 8. ročník

Učivo 8. ročník

Školní rok: 2022/2023

Český jazyk:

Únor: poměry mezi souřadně spojenými větnými členy, pravopis s/z, pravopis n/nn, bě/bje, pě, vě/vje, velká písmena; Sloh: logika textu, výklad; Literatura: čtenářské dílny, balada, horor

Březen: obohacování slovní zásoby, přejímání cizích slov; Sloh: výklad; Literatura: drama, básnická povídka

Matematika:

 • únor, březen: lineární rovnice
 • duben: kruh, kružnice, Thaletova věta
 • květen: válec

Anglický jazyk:

 • únor: future plans, traditions, let’s celebrate
 • březen: be going to…, landscape
 • duben: should, shouldn’t, landscape, holiday, Easter

Německý jazyk:

září – 0. lekce – abeceda, pozdravy,dny v týdnu, číslovky 0-20,internacionalismy, německá jména a příjmení, německy mluvící země
říjen- 1. lekce – tykání, vykání, poděkování, prosba,vyplnění formuláře, základní údaje o sobě
listopad – 2. lekce – rodina – představení členů, přídavná jména v přísudku, protiklady, základní prostorová orientace
prosinec- 3. lekce- Mí přátelé – popis kamarádů – vzhled, vlastnosti, vyjádřit, co děláš nejraději, co máš, nemáš rád, časové údaje- kdo kdy přijde, jak dlouho zůstane
leden- 4. lekce – Škola- pojmenovat předměty a školní potřeby,zeptat se, jak se předměty nazývají německy, popsatvěci a zvířata, posoudit správnost, přikázat někomu něco, světové strany – vyhledávání na mapě  Německa zeměpisné názvy
únor – 5. lekce – Moje zájmy – popis mých zájmů, koníčky kamarádů,popsat činnosti během týdne, domluvit si telefonicky program, napsat jednoduchý e mail o sobě

 

Chemie:

 • březen: oxidy – názvosloví a vybraní zástupci
 • duben: halogenidy – názvosloví a vybraní zástupci
 • květen: kyseliny a zásady – názvosloví a vybraní zástupci
 • červen: soli – názvosloví a vybraní zástupci

Přírodopis:

 • březen: cévní a dýchací soustava
 • duben: trávicí soustava a výživa
 • květen: kůže, smyslová soustava
 • červen: nervová, hormonální a pohlavní soustava

Dějepis: 

Únor: Vývoj v Čechách a v Evropě v 18. století

Březen: Věda a technika v 18. století, průmyslová revoluce. Národní hnutí v Evropě v 19. století a jejich dopad. Počátky českého národního hnutí.

Fyzika:

 • Elektrický obvod
 • ohmův zákon
 • seriové a paralelní zapojení

Zeměpis:

 • březen až červen – kraje ČR

Kalendář akcí

Leden:

 • od 4.1.2023 změna rozvrhu hodin
 • 10.1. konzultace od 15:30 do 17:00
 • 11.1. hudební pořad, cena: 60 korun

Pomůcky

TV: sportovní oblečení a obuv pro venkovní aktivity i vnitřní aktivity. O konání TV se rozhoduje bezprostředně před hodinou

VV: vodové barvy, tempery, měkká tužka, guma, pastelky, fixy, suchý pastel, klovatina, lepidlo na papír, tuš

štětce (kulaté, ploché různých šířek), hadr, podložka, ev. triko na převlečení