+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Učivo 8. ročník

Učivo 8. ročník

Učivo

D

Opakování učiva 7. ročníku
Renesance, objevné plavby, reformace, třicetiletá válka

 

Český jazyk učivo
září Mluvnice – opakování učiva 7. ročníku. Pravopis i/y ve vyjmenovaných slovech, v koncovkách, ve shode Po s Př. Psaní S/Z, bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně.

Sloh – stylistika, práce s informacemi.

Literatura – životopis, memoáry, přednes básně.

říjen
listopad
prosinec
leden
únor
březen
duben
květen

M

 • opakování 7. ročníku
 • druhá mocnina, druhá odmocnina
 • Pythagorova věta

AJ

 • opakování 7. ročníku
 • past simple
 • food, sports

P

 

F  

 

Z

 • Evropa – opakování
 • Střední Evropa

HV  

 

 

Kalendář akcí

Plánované akce:

27. 9. volný den – školení ped. sboru

28. 9. státní svátek

29. 9. volný den

Pomůcky

Výtvarná výchova:

 • vodovky, tempery, pastelky, voskovky, suché pastely, tuš černá, tužka měkká, štětce ploché i kulaté, guma, lepidlo, klovatina, kelímky, hadr, podložka, paleta (či tácek), triko na převlečení, to vše v kufříku nebo pevné krabici

Matematika:

 • pravítko, pravítko s ryskou, úhloměr, tužka tvrdá, kružítko

Tělesná výchova:

 • sportovní oděv ven i do tělocvičny, sportovní obuv ven, sálová obuv