+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Učivo 8. ročník

Učivo 8. ročník

IV. čtvrtletí 21/22

matematika

lineární rovnice

 • zlomky v rovnici
 • slovní úlohy vedoucí na rovnice

kruh, kružnice

 • tečna
 • Thaletova věta
 • válec

anglický jazyk

 • will, won’t, would like to,
 • weather, directions, in the city
 • means of transport

chemie

 • oxidy – názvosloví a vybraní zástupci
 • hydroxidy a kyseliny – názvosloví a vybraní zástupci

přírodopis

 • cévní a mízní soustava – funkce, stavba a onemocnění
 • dýchací soustava – funkce, stavba a onemocnění
 • trávicí soustava – funkce, stavba a onemocnění

německý jazyk

Duben – 6. lekce – Ich habe einen Computer – (Mám počítač)

 • Slovní zásoba – části počítače, popsat, co kdo dělá na počítači, co kdo kupuje, fotografuje, hovořit  o domácích mazlíčcích, mluvnice – časování slovesa haben v přítomném čase, používání 4.pádu

Květen – 7. lekce – Wo und wann (Kde a kdy)

 • Časové údaje –zeptat se na přesný čas,umět odpovědět, matematické úkony, určit roční období a měsíce, napsat jednoduchou pozvánku, popsat, kde se nacházíš a kde se nacházejí tvoji přátelé

dějepis

Průmyslová revoluce, revoluční rok 1848 v Evropě

fyzika

leden: částicové složení látek, přeměna skupenství látek

únor: změna skupenství látek, spalovací motory

březen:Elektrické vlastnosti látek

duben:Elektrický obvod

květen: Ohmův zákon

 

zeměpis

regiony ČR

český jazyk

březen – mluvnice – souřadně spojené VV a VČ; sloh – charakteristika románové postavy

Kalendář akcí

20. 4.

Den Země

Výlet do Jinec, kde jsme se dozvěděli mnoho nového (třeba jak na kůrovce), zkusili zasadit stromky a chvíli čistit les.

5. 4.

Jarní jarmark

prezentace našich výrobků

18. + 25. 3.

projekt „Známe se?“

v rámci výchovy ke zdraví jsme se zapojili do soutěže „poznej své učitele“ a uspořádali jsme vlastní soutěž a výstavu s našimi fotografiemi.

28. 2. – 4. 3.

jarní prázdniny

veselo na výcviku

22. 1. – 28. 1. Lyžařský výcvik

Zúčastnila se většina třídy navzdory všem nákazám. Dalo by se říci, že jsme se vrátili plni pozitivních zážitků 🙂

3. 12. Mikulášská nadílka: i s nařízeními to jde…

22. – 26. 11. Týden jazyků: jak jsme na tom s angličtinou v ostatních předmětech?

9. 11. Target sprint: někteří z nás si vyzkoušeli biatlon „na sucho“. |Ostatní fandili.

2. 11. Školní kolo Pythágoriády: matematická soutěž

25. 10. Jazyková animace: němčina trochu jinak

24. 9. Nicholas Winton: dokument a beseda

2. 9. Poznej emoce: projektový den

Pomůcky

TV: sportovní oblečení a obuv pro venkovní aktivity i vnitřní aktivity. O konání TV se rozhoduje bezprostředně před hodinou

VV: vodové barvy, tempery, měkká tužka, guma, pastelky, fixy, suchý pastel, klovatina, lepidlo na papír, tuš

štětce (kulaté, ploché různých šířek), hadr, podložka, ev. triko na převlečení