+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Učivo 8. ročník

Učivo 8. ročník

I. čtvrtletí 2022/2023

Český jazyk:

 • Mluvnice: opakování látky 7. ročníku. Věta jednoduchá a souvětí. Věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent, základní větné členy
 • Sloh: Výpisky
 • Literatura: Životopis

Matematika:

 • Pythagorova věta
 • mocniny s přirozeným mocnitelem
 • výraz, proměnná, hodnota výrazu

Anglický jazyk:

 • expressing quantity,  character features, Halloween
 • screen time, past simple X past continuous
 • body parts, Christmas

Německý jazyk:

září – 0. lekce – abeceda, pozdravy,dny v týdnu, číslovky 0-20,internacionalismy, německá jména a příjmení, německy mluvící země
říjen- 1. lekce – tykání, vykání, poděkování, prosba,vyplnění formuláře, základní údaje o sobě
listopad – 2. lekce – rodina – představení členů, přídavná jména v přísudku, protiklady, základní prostorová orientace

Chemie:

 • bezpečnost práce
 • vlastnosti látek
 • směsi (roztoky)
 • voda a vzduch
 • částicové složení látek

Přírodopis:

 • opakování učiva 7. ročníku
 • živočišná buňka
 • savci – stavba těla a funkce orgánových soustav, vývoj, vybraní významní zástupci jednotlivých řádů

Dějepis: 

 • Renesance.
 • Vývoj v Čechách a v Evropě v 15. – 17. století

Fyzika:

 • Práce, výkon, účinnost
 • Druhy energie – polohová, pohybová, vnitřní

Zeměpis:

 • Evropa

Kalendář akcí

Listopad:

 • 16.11. a 18.11. – ředitelské volno
 • 17.11. – státní svátek
 • 21.11. až 25.11. – třídní schůzky

Prosinec:

 • 1.12. – Vánoční jarmark

Pomůcky

TV: sportovní oblečení a obuv pro venkovní aktivity i vnitřní aktivity. O konání TV se rozhoduje bezprostředně před hodinou

VV: vodové barvy, tempery, měkká tužka, guma, pastelky, fixy, suchý pastel, klovatina, lepidlo na papír, tuš

štětce (kulaté, ploché různých šířek), hadr, podložka, ev. triko na převlečení