+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

RODIČE VÍTÁNI – ZNAČKA PRO ŠKOLY OTEVŘENÉ RODIČŮM.

„Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace školy a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám.  Protože jsme splnili podmínky k zařazení do sítě škol, které dodržují komunikační pravidla pro spolupráci s rodiči, získali jsme certifikát společnosti EDUin .

Jak se pozná škola se značkou Rodiče vítáni? Podle loga na dveřích a plakátu s pravidly certifikace vyvěšeného poblíž vchodu. Naše škola garantuje, že bude dodržovat šest komunikačních pravidel:

  1. Rodiče se dostanou bez problémů do školy, včetně odpoledních hodin.
  2. Rodičům jsou dostupné kontakty na všechny učitele a vedení školy.
  3. Rodiče mají k dispozici informace o tom, co a kdy se ve škole děje.
  4. Rodičům zaručujeme, že při třídních schůzkách neprobíráme prospěch a chování jejich dítěte před ostatními rodiči.
  5. S rodiči komunikujeme partnerským způsobem.
  6. Pořádáme školní akce pro rodiče v termínech a hodinách, které jim umožní se jich opravdu zúčastnit.

Kromě těchto základních pravidel, nabízí značka dalších sedmnáct volitelných kritérií.  Za zmínku stojí např. dbáme na to, aby zápis do školy byl společenskou událostí příjemnou pro rodiče i děti. Myslíme při tom na potřeby dětí i rodičů.  Naši pedagogové nabízejí pravidelné konzultační hodiny pro žáky i rodiče. Nabízíme rodičům kromě žákovské knížky a třídních schůzek i další způsob, jak je pravidelně informovat o prospěchu dítěte (školní sešitky, týdenní plány, elektronické žákovské knížky, …). Kromě společných třídních schůzek organizujeme i konzultace ve trojici učitel, dítě, rodič.
Značka je podporována webovými stránkami www.rodicevitani.cz, které nabízí vyučujícím, rodičům, ale i široké veřejnosti inspirativní články, videa, semináře, diskusní fórum, sdílení zkušeností se spoluprací s rodiči.

Mgr. Radka Hlaváčová, ředitelka školy

Comments are closed.