+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Dobrovolný příspěvek tzv.SRPŠ

Vážení rodiče,

děkuji vám za Váš dobrovolný příspěvek na letošní školní rok do fondu SRPŠ.
Tento fond je určen výhradně pro žáky školy. Není to velký obnos, ale my se snažíme z tohoto příspěvku přispět na některé školní a mimoškolní akce např. zakoupení drobností pro nastávající žáky 1. ročníku (šerpy, čepice,…) pro vycházející žáky 9. ročníku (stříbrné řetízky), sladkosti na Mikuláše, Den dětí, úhrada na dopravu, pokud žáci reprezentují školu, zakoupení knih na konci školního roku,…
Do tohoto fondu přispívají také zčásti žáci prostřednictvím sběrových akcí, školního jarmarku,…
Každá využitá finanční částka je evidována, k nahlédnutí u hospodářky školy.

Ještě jednou děkuji za vstřícnost a těším se na další spolupráci.

Mgr. Radka Hlaváčová, ředitelka školy

Comments are closed.